20. sajandil üks maailma ajaloo kulgu kõige enam mõjutanud vandenõusid oli Suur Oktoobrirevolutsioon. Vladimir Serov: Lenin kuulutab välja nõukogude korra, 1947. Fragment. Pilt: archive.org

Euroopa Liit ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni allorganisatsioon UNESCO käivitasid augusti alguses vandenõuteooriate vastase sotsiaalmeedia kampaania, mis kannab nime "Enne mõtle kui jagad – peatage konspiratsiooniteooriate levik".

UNESCO põhjendab kampaaniat:

Covid-19 pandeemia on toonud kaasa murettekitavalt hulgal väärteavet ja vandenõuteooriaid. Vandenõuteooriad võivad olla ohtlikud: need on tihti suunatud haavatavate inimgruppide vastu, diskrimineerivad neid, eiravad teaduslikku tõestusmaterjali ja lõhestavad ühiskonda, millel võivad olla tõsised tagajärjed. See peab lõppema.

Kampaania räsisildiks on #ThinkBeforeSharing. Kampaania toetub 2020. aasta detsembri lõpus alanud Europa Komisjoni vandenõuteooriate vastasele tegevusele

Euroopa Komisjoni Covid-19 vandenõuteooriate vastase propagandakampaania aluseks on omakorda rahvusvaheline (Euroopa, USA, Malaisia ja Türgi) sotsiaalteadlaste, sõjaväelaste ja ekspertide koostööprojekt "Euroopa vandenõuteooriate võrdlev analüüs: interdistsiplinaarne ja kõikehõlmav vandenõuteooriate mõtestamise võrgustik" (Comparative analysis of conspiracy theories in Europe: An interdisciplinary and international network to provide a comprehensive understanding of conspiracy theories).

"Vandenõuteooriate mõtestamise võrgustiku" akronüümiks on COMPACT, see tegutses aastatel 2015–2020, seda rahastas vähemalt 124 miljoni euroga Euroopa teadus- ja tehnoloogiavaldkonna koostöövõrgustik (European Cooperation in Science and Technology; COST) ja sinna kuulus 150 sotsiaalteadlast ning eksperti. Eestist osales vandenõuteoorate mõtestamise projektis viis sotsiaal- ja humanitaarteadlast: semiootik Andreas Ventsel, politoloog Holger Mölder, semiootik Mari-Liis Madisson, folklorist Anastasja Astapova ja assürioloog Vladimir Sazonov.

COMPACTi kümnete uuringute ja teadustööde kõrval on projekti nähtavamaks tulemuseks 2020. aasta 6. märtsil ilmunud koostöövõrgustiku juhtide Michael Butteri ning Peter Knighti toimetatud 700-leheküljeline "Routlege'i vandenõuteooriate käsiraamat" (Routledge Handbook Of Conspiracy Theories), millest on tehtud 20-leheküljeline kokkuvõte "Sissejuhatus vandenõuteooriatesse" (Guide to Conspiracy Theories). Viimase üllitise otsa on omakorda ehitatud nii ELi kui ÜRO vandenõuteooriate vastased kampaaniad. 

Sissejuhatus algab väitega: "vandenõuteooriaid – mis on usk, et sündmusi manipuleerivad saladuskatte varjus mõjuvõimsad jõud – leiab kõigist kaasaegsetest ühiskondadest." 

Sama "vandenõuteooriate" selgituse on üle võtnud nii EL kui UNESCO. Viimane on kümnes keeles koostanud värvilise infograafikaesitluse, mille eestikeelse sisuga on tagasihoidlikumas vormis võimalik tutvuda EL vandenõuteooriate leheküljel.

Toimetas Karol Kallas