Rühm Aafrika migrante Hispaania sadamas. Foto: Scanpix

ÜRO dokument aastast 2000 paljastab massiimmigratsiooni plaanid – rahvusvaheline organisatsioon peab nimelt sisserännet lahenduseks elanikkonna vähenemisele ja vananemisele, kirjutab Heikki Luoto.

Viimase kolme aasta jooksul on peamiselt Aafrikast ja Lähis-Idast tulvanud Euroopasse miljoneid immigrante. Maailma juhid selgitavad seda sõdade tekitatud "pagulaskriisiga". Ometigi näitab ÜRO poolt juba aastal 2000 koostatud ja meediaväljaande WND poolt taas esile toodud dokument, et ÜRO on tegelikult tegelenud "korvava immigratsiooniga" piirideta ühiskonda propageerivate kodanikuühenduste ja "edumeelsete" poliitikute toel. (Mõte, et sisserändega on võimalik korvata sündimuse langust, on juba varasemast tuttav, vt näiteks siit – toim.)

Dokument "Korvav immigratsioon: Kas see on lahendus elanikkonna vähenemisele ja vananemisele?" (Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Aging Populations?) näeb probleemi lahendusena massilist immigratsiooni. Selle 17 aastat vana dokumendi väitel hakkab ilma immigrantideta Euroopa majandus kannatama töötegijate põua ja maksutulude vähenemise tõttu. "Seepärast, põhjendatuna elanikkonna koosseisu muudatustega võib vaid rahvusvaheline sisseränne olla lahenduseks rahvastiku vähenemisele ja vananemisele lühemas ja pikemas ajalises perspektiivis," osutatakse raportis.

Raport toob immigratsiooni sihtmaadena eraldi esile Ühendriigid, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Jaapani, Lõuna-Korea ja Venemaa. Tegemist ei ole mõne marginaalse uurimusega, mis oleks kirjutamise järel unustatud, vaid see on ÜRO, Ameerika Ühendriikide Kaubanduskoja ja avatud piiride propageerijate immigratsiooniprogrammi nurgakivi.

Raportis tõdetakse: "Uuringu algse variandi avaldamise järel korraldas ÜRO Rahvastikufond (UNPD) 16.–18.10.2000 ÜRO peakorteris New Yorgis asjatundjate koosoleku "Meetmetest rahvastiku vananemise ja vähenemise vastu."" Korvav immigratsioon oli toona üks võimalustest, mida vaeti.

ÜRO protokollide kohaselt osalesid kõnealusel koosolekul, kus esitati mitmeid ettepanekuid "korvava immigratsiooni" edendamiseks, grupp ametlikke organisatsioone, kodanikuühendused ja eraisikud – massiimmigratsiooni värskelt "vältimatuks" kuulutanud ÜRO Rahvastikufond, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, USA Rahvastikuregister, "perekonnaplaneerijad" ja rasestumisvastaste vahendite levitamisele pühendunud rühmad. Kohalepalutud asjatundjate hulgas olid California Irvine ülikooli sotsioloog Judith Treas ja Alfred P. Sloani fondi endine aseesimees Michael Teitelbaum.

Mõlema spetsialisti arvates ei oleks immigratsioonist Ühendriikidele märkimisväärset kasu, kuigi uutest ameeriklastest on juba viiendik immigrandid: "Immigrandid ei peata rahvastiku vananemist pikemas ajalises perspektiivis, välja arvatud eriti ebatõenäolistes olukordades, kui iga-aastane immigratsioon kasvaks kümnekordselt."

Euroopa osas leidis aga "korvav immigratsioon" pooldavat mõistmist. Kogenud poliitiline kommentaator, Valge Maja endine nõunik Patrick Buchanan rääkis WND-le, et ÜRO "hakkas toetama Euroopa ja Ameerika põliselanikkonna asendamist korvava immigratsiooniga arengumaade elanike näol, mis ei ole üllatav, arvestades selle läänevastast ideoloogiat." Buchanan, omaaegne Richard Nixoni, Gerald Fordi ja Ronald Reagani nõunik ja endine presidendikandidaat ütles WND-le: "Mõni aeg pärast asutamist hakkasid ÜROd valitsema esindajad, diplomaadid ja ametnikkond, kelle tegevuse aluseks oli Lääne ajalooline süü inimsusevastaste tegude eest ning arusaam, et õiglustunne nõuab Läänelt ebaseaduslikult hangitud rikkuse ümberkantimist nende poolt muserdatud arengumaadele. ÜRO haritlasringkondade läänemaailma vastu kogunenud solvumine, kadedus ja viha avalduvad sageli läänemaalaste eneste kaudu – Lääne tsivilisatsiooni peab suhtuma kui taudi."

Endine suursaadik Alan Keyes tõdes WND-le antud intervjuus, et peab "korvavat või asendavat immigratsiooni" otsustavaks ohuks tsivilisatsiooni olemasolule. "Meie valitsusmudeli tõttu teeb kontrollimatu immigratsioon rünnaku meie riigi vastu eriti tõhusaks. Ühendriikide põhiseadus annab volitused selles asjas nii valitsusest kui põhiseadusest kõrgemal seisvatele institutsioonidele," ütles ta käesoleva aasta 19. juulil Minnesota kubernerivalimiste käigus peetud debati peakõnelejana.

Esindajatekoja endine liige, vabariiklane Michele Bachmann hoiatas muu hulgas, et eriti immigratsioon islamimaadest on ohuks lääne tsivilisatsioonile. "Peame olema sellest teadlikud, ent mitte seda kartma," ütles ta väljaande St. Paul Pioneer Press teatel. "Olen Minnesotas tähele pannud, et liiga paljud inimesed kardavad, et neid nimetatakse rassistideks, vihaõhutajateks, islamofoobideks. Mina ei karda, sest me peame rääkima Minnesota probleemidest vabalt."

Bachmanni sõnul peab USA "kiirendama väljasaatmisi maadesse, mille elanikud ei taha vanduda truudust Ühendriikidele," lõpetama immigratsiooni islamimaadest ja takistama "paralleelühiskondade teket".

Kümme aastat tagasi kui Euroopa rahvastikukriis ei olnud nii ilmne kui praegu, kajastas WND Varssavis peetud rahvusvahelist konverentsi, mis hoiatas tuleva, Euroopa olemasolu ohustava "demograafilise talve" eest seoses peretraditsioonide hülgamisega, mis viib sündivuse pideva languseni. Selle tulemusena tuuakse endistest kolooniatest miljoneid töötegijaid, kes tõrjuvad kõrvale läänelikud väärtused ja keelduvad sulandumast kohalikku ühiskonda.

Uurimiskeskuse Pew Research Center väitel soovis aastal 2015 saada Euroopas varjupaika rekordiline hulk immigrante – üle 1,3 miljoni. Aastal 2015 olid 75% varjupaigataotlejatest noored mehed, kellest paljudel puudus arvestatav haridus. Gambialastest oli mehi 97%, pakistanlastest 95%, afgaanidest 80%, iraaklastest 75% ja süürlastest 71%.

Saksamaa immigratsiooni-, pagulas-, ja integreerumisvaldkondade eest vastutav minister Aydan Özoğuz teatas väljaandele Financial Times, et vaid 25 protsenti viimastel aegadel Saksamaale saabunutest leiab tööpaiga järgmise viie aasta jooksul: "Esimeste Süüriast saabunute hulgas oli arste ja insenere, ent nende järel tuli väga palju koolituseta inimesi."

Aastal 2015 võttis Rootsi valitsus vastu 163 000 varjupaigataotlejat, kellest aasta hiljem olid mingisugust tööd leidnud 500, nagu teatas veebimeedia väljaanne The Local. Immigrandid põhjustasid Rootsi valitsusele miljonitesse eurodesse küündiva sotsiaal- ja eluasemekulu.

Viimastel aastatel Madalmaadesse saabunud Süüria ja Eritrea immigrandid on jäänud 90% ulatuses sotsiaalhoolekande süsteemi klientideks. Peaaegu mitte keegi ei ole leidnud tööd 18 esimese kuu jooksul, teavitas Wakker Nederland. Pealekauba ei ole suur osa varjupaigataotlejatest mitte tagakiusamise või sõja eest põgenejad, vaid majandusimmigrandid, kes soovivad tulla Euroopasse, et sellest majanduslikku kasu lõigata.

ÜRO raporti sõnul võis aastal 2016 Vahemere kaudu Itaaliasse saabunutest vaid 2,65 protsenti vaadelda kui pagulasi. 181 436 immigrandist said pagulase staatuse kõigest 4 808 inimest. Sama raport tõdeb, et 90 334 Euroopasse saabunut isegi mitte ei taotlenud varjupaika, vaid siirdus kohe "põranda alla".

Paljud ELi ametnikud ei eita enam seda fakti ning keegi neist väitis käesoleva aasta juulis: "Enamikul juhtudest, nagu Vahemere keskel kulgeva tee puhul, räägime vägagi selgelt majandusmigrantidest". Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ühineb arvamusega, mille kohaselt praegused meetmed illegaalse immigratsiooni vastu ei ole piisavad. Mõned Euroopa poliitikud nõuavad illegaalse immigratsiooni kindlakäelist tagasitõrjumist, süüdistades massiimmigratsiooni mahitamises kodanikuühendusi ja nende kuriteopartnerit Euroopa Liitu.

"Me ei saa rääkida immigratsioonist, vaid Brüsselist suunatud, finantseeritud ja organiseeritud invasioonist," tõdes Itaalia Põhjaliiga juht Matteo Salvini maikuus.

Lisaks Euroopa Liidule on Euroopasse suunduva sissetungi oluline toetaja ÜRO. Selle 2016. aasta üldkoosolekul vastuvõetud New Yorgi deklaratsioonis põgenike ja ümberasujate õigustest näitab ÜRO neile jätkuvat tuge.

ÜRO nägemus immigratsioonilainest esitatakse täpsemalt selle allorganisatsiooni Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni poolt kokkupandud videos. Selles deklareeritakse: "Immigratsioon on VÄLTIMATU. Immigratsioon on VAJALIK. Immigratsioon on SOOVITUD."

Paljud usuvad, et ÜRO ja tema partnerite tegevus viib selleni, mida Prantsuse kirjanik Renaud Camus nimetab "suureks rahvastikuvahetuseks" (Grand Replacement), mille käigus vaid kohanimed püsivad endistena, ent mõne inimpõlve jooksul vahetuvad inimesed koos nende väärtustega.

Strasbourgi katoliiklik peapiiskop Luc Ravel tõdes hiljuti prantsusekeelses väljaandes Valeurs Actuelle, et Prantsusmaal on selline rahvastiku väljavahetamise protsess käimas, viidates moslemitest immigrantide sissevoolamisele ja põlisprantslaste madalale sündivusele: "Moslemid teavad väga hästi oma kõrge sündivuse väärtust, nii et nüüd nimetavad nad seda … suureks rahvastikuvahetuseks. Nad räägivad sellest väga kindlameelselt ja positiivse alatooniga, öeldes: "Ühel päeval kuulub see kõik meile.""

Ravel ja teiste parempoolsete kriitikute seisukoht erineb täiesti vasakpoolsest meediast ja poliitikast, millel on soodumus halvustada laste saamist ja edendada aborditööstust. Samal ajal peavad nad oluliseks immigratsiooni sündimuse tõstmiseks.

Tõlkinud Roland Tõnisson