Silt: rahvastik


Poolakad pöörduvad Ühendkuningriigist tagasi kodumaale

Ühendkuningriigi juhtiva päevalehe The London Times läbi viidud uurimuse kohaselt on viimaste aastakümnete jooksul Suurbritanniasse tööle ja elama asunud poolakad naasmas Poolasse, kuna sünnimaa pakub tänase seisuga üha paremaid perspektiive kui äsja Euroopa Liidust lahkunud saareriik.

Riina Solman: suhtugem lasterikastesse peredesse toetavalt

Lasterikka Eesti jaoks peaksid nii üksikisikud, kodanikeühendused, riik kui ka meedia suhtuma lapsevanematesse ja suurperedesse toetavalt, kirjutab rahvastikuminister Riina Solman, väljendades ühtlasi arvamust, et lasterikkus peab saama normiks, mitte jääma erandiks.

Leht 1 / 5