Poola pood ja restoran Londonis Foto: Scanpix

Ühendkuningriigi juhtiva päevalehe The London Times läbi viidud uurimuse kohaselt on viimaste aastakümnete jooksul Suurbritanniasse tööle ja elama asunud poolakad naasmas Poolasse, kuna sünnimaa pakub tänase seisuga üha paremaid perspektiive kui äsja Euroopa Liidust lahkunud saareriik. 

Poolakate repatrieerumise taga on peamiselt majanduslikud põhjused, kuna Poola majanduskasv on viimastel aastatel ületanud mitte üksnes Ühendkuningriigi, vaid enamike Lääne-Euroopa riikide oma. 

Poolakate eksodus sünnimaalt sai tugevasti tuule tiibadesse pärast riigi liitumist Euroopa Liiduga 2004. aasta mais. Ühendkuningriik oli Ida-Euroopa suurriigi põliselanike soosituimaks sihtpunktiks ning tipphetkel arvati Ühendkuningriigis elavat üle 1,1 miljoni poolaka, mis moodustas Ühendkuningriigi elanikest ligi 2%. 

2000ndate alguses jõudsalt kasvanud Ühendkuningriigi majandus tõmbas magnetina endasse immigrante Kesk- ja Ida-Euroopast, ületades kordades Londoni ametlikud immigratsiooniprognoosid, mis nägid ette vaid 13 000 idaeurooplase saabumist igal aastal. Sedasi sündis Briti folkloori kiiresti uus kultuuriline stereotüüp "poola torumehest". 

Pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist 2016. aastal otsustasid paljud ekspatrieeritud poolakad esitada taotluse Ühendkuningriigis alalise elamisloa saamiseks, kuid järgnevad aastad on näidanud, et domineerivaks trendiks kujunes siiski soov kolida tagasi sünnimaale. Kui 2016. aastal elas Ühendkuningriigis hinnanguliselt üle miljoni poolaka, kellest miljon esitas taotluse alalise elamisloa saamiseks, siis 2020. aastaks oli Suurbritanniasse jäänud paikseks 700 000 Poola päritolu elaniku. 

Sotsioökonoomilise statistikaga hästi kursis olevad spetsialistid hindavad, et poolakate tagasipöördumise peamiseks põhjuseks on Poola pikemat aega väldanud, keskmiselt 4%ni ulatuv majanduskasv, mis on Poola elatustaset Lääne-Euroopaga üha enam ühtlustamas. 

Ent majanduslik motivatsioon ei ole poolakate sünnimaale tagasipöördumise ainsaks põhjuseks. Lisaks üha kesisematele majanduslikele perspektiividele on nii Ühendkuningriik kui Lääne-Euroopa tervikuna muutumas Ida-Euroopa immigrantidele aina vähem atraktiivseks ka teistel põhjustel. Nendest peamistena tuuakse välja kasvav kuritegevus, kehvad majutustingimused, tervishoiusüsteemi kriis ning üha kallimaks muutuvad elamiskulud. 

Toimetas Adrian Bachmann