Vaade ÜRO peaassamblee saalile. Varsti kiidetakse siin heaks "sõsarlepped" tsementeerimaks solidaarsust kogu maailma migrantide ja pagulastega. Foto: Wikipedia

Kõigi eelduste kohaselt kiidab ÜRO peaassamblee täna heaks globaalse pagulasleppe, millest seni on teadaolevalt taganenud vaid Ameerika Ühendriigid, kellega hiljuti lubas liituda Ungari.

Nii pagulaslepe kui rohkem avalikku tähelepanu pälvinud rändelepe, mille ÜRO peaassamblee peaks kinnitama kolmapäeval, on tuletatud 2015. aasta migratsioonikriisist ja kujutavad endast katset "koormat" kõikide riikide vahel jagada.

Nagu ka rändelepe, on pagulaslepe väidetavalt juriidiliselt mittesiduv, kuid "esindab rahvusvahelise kogukonna poliitilist tahet ja ambitsiooni… [mis puudutab] tugevamat koostööd ja solidaarsust pagulastega."

Lepe hakkab toimima läbi osalejariikide vabatahtlike toetuste.

Ungari välisministri Péter Szijjártó sõnutsi on ÜRO pagulaslepe ohtlik dokument, mis "toob tagaukse kaudu sisse kõik, keda nad rändeleppe kui eesukse kaudu sisse tuua ei saa."

Kuigi kõnealune raamistik puudutab pagulasi, peetakse viimasel ajal üha enam debatte selle üle, "kuidas nad saaksid klassifitseerida pagulastena neid, kes saabuvad illegaalsete migrantidena," on Szijjártó selgitanud.

Ungari valitsusametnikel on olnud "rohkesti debatte ÜRO bürokraatidega selle üle, keda võiks liigitada pagulasteks. Me oleme täiesti teadlikud, et seisame silmitsi illegaalsete migrantide kriisiga – ja mitte niivõrd pagulaskriisiga," ütles minister ning rõhutas, et kuna pagulasküsimused on juba reguleeritud mitmete rahvusvaheliste kokkulepetega, ei ole mingit vajadust "minna ÜRO liikmesriikidest mööda" järjekordse paktiga ning sundida neid võtma vastu pagulasteks ümber liigitatud illegaalseid immigrante.

Minister tõi esile, et nn pagulaspakti läbib sõnakõlksuna "koormate jagamine" – täpselt nagu Euroopa Komisjoni kohustuslike pagulaskvootide puhul.

ÜRO pagulasleppest lähtuvalt nõutaks liikmesriikidelt, et pagulastel tuleb lubada riigisiseselt "vabalt ja kontrollimatult" ringi reisida, ütles Szijjártó. See kujutab endast katset vabastada illegaalsed piiriületused tagajärgedest "ning tekitaks julgeolekuriski, mida me sallida ei saa."

Pagulasleppe ingliskeelne tekst avaneb siit.

Toimetas Urho Meister

Mitte üksnes rändelepe: üks ÜRO "raamistik" on veel ja Ungari hülgab ka selle