Vastsündinu emaga. Foto: Sergio Santor/ Nursingschoolsnearme.com

Ameerika Arstide Ühendus, mis on eesmärgiks seadnud teaduspõhise rahvatervise edendamise, leiab, et riiklike sünnitunnistuste avalikule osale ei tohiks kirja panna juriidiliselt määratletud inimese sugu.

Ameerika Arstide Ühendus (American Medical Association; AMA), kuhu kuuluvad üle kahesaja neljakümne tuhande arsti, residendi ja meditsiinitudengi, on teaduspõhine organisatsioon, mis peab oma ülesandeks rahvatervist edendavate teadusuuringute tutvustamist ja registreeritud liikmete huvide kaitsmist. AMA annab välja ühte maailma tunnustatumat arstiteadusajakirja "Ameerika Arstide Ühenduse Ajakiri" (The Journal of the American Medical Association; JAMA).

Esmaspäeval 16. juunil esines AMA avaldusega, et inimeste sugu tuleb sünnitunnistuse avalikult osalt juriidilise määratlusena kõrvaldada, vahendab meditsiiniajakiri WebMD.

AMA leiab, et nõue kirjutada sünnitunnistusele inimese sugu võib kaasa tuua dskrimineerimise ja teha elu raskemaks isikutel, kelle tänane sooidentiteet ei vasta neile sündides määratud soole. Näiteks põhjustab selline asjade käik [sündides juriidiliselt määratud sugu] probleeme muutunud sooidentiteediga inimestele siis kui nad soovivad astuda kooli, osaleda sporditrennis, lapsendada, abielluda või tutvuda ennast puudutavate andmetega.

Sündides määratud soo võiks jätkuvalt kirja panna Ameerika Ühendriikide Elussünni Standardtõendile (U.S. Standard Certificate of Live Birth) ja seda ainult meditsiinilisel-, rahvatervise- ja statistika eesmärgil, leiab AMA Hoolekogu oma aruandes (lk 12).

AMA Hoolekogu liige Willie Underwood III selgitas, et elussünni standardtõend on küll kriitilise tähtsusega andmete ühtseks kogumiseks ja töötlemiseks, kuid [murekohaks on, et] valitsus väljastab inimestele sünnitunnistusi.  

Kümnes USA osariigis on inimestel õigus määratelda ennast "sooneutraalina"

AMA aruandes kirjutatakse, et 48 osariigis (välja arvatud Tennessee'is ja Ohios) ja Columbia Ringkonnas on inimestel lubatud muuta sünnitunnistusel määratud sugu vastavalt oma sooidentiteedile. Paraku ainult kümnes osariigis on lubatud määrata ennast sooneutraalina, mis kantakse sünnitunnistusele tavaliselt "X-ina". Riigidepartemang paraku ei luba käesoleval hetkel kanda sooneutraalset soomääratlust Ameerika Ühendriikide passi.

"Binaarsete muutujate alusel sünnitunnistuse avalikus osas soo määramine ei tunnusta sooidentiteetide meditsiinilist spektrit," selgitas AMA seisukohta Underwood. Tema sõnul on sellist [ainult kahe bioloogilise soo järele] määratlemist võimalik ära kasutada inimeste diskrimineerimiseks.

Meditsiinidoktor Jeremy Toleri, kes kuulub professionaalsete arstide LGBTQ võrdsuse edendamise ühendusse GLMA, sõnul seab sünnitunnistusele kirjutatud sugu transsoolised, mittebinaarse sooteadvuse ja erineva soolise arenguga indiviidid halvemasse olukorda.

Toleri sõnul "elame me kahjuks ikka veel maailmas, kus paljudel juhtudel pole turvaline erineda soost, mis inimesele on sündides määratud".

Tema sõnul vähendaks soo andmete eemaldamine sünnitunnistuselt mittevajalikku toetumist soole (sex) kui sotsiaalse soo (gender) määratlusele ja see oleks "võrdsustaja", kuna osariikide [soo]poliitikad on erinevad.

AMA Hoolekogu asendusdelegaat, Ameerika Ilukirurgia Akadeemia (American Academy of Cosmetic Surgery) liige meditsiinidoktor Robert Jackson on muudatuste vastu. "Arstidena peame me asju kirjeldama täpselt. Nii arstikoolis, residentuuri- ja erioskuste väljaõppe ajal peame me enda hoole all oleva patsiendi kohta kirja panema kõik tema füüsise kohta leitud faktid. Ma arvan, et kui laps sünnib, on ta kas meessoost või naissoost ja minu arust peaks see nii olema kirjas ka avalikes andmekirjetes. Aga see on ainult minu isiklik arvamus," rääkis Jackson.

California osariigi AMA Hoolekogu delegaadi meditsiinidoktori Sarah Mae, kes esindab ühenduse naistearstide osakonda, sõnul on soo eemaldamine sünnitunnistuselt oluline samm soolise võrdsuse suunas.

"Me peame tunnistama, et sugu ei ole binaarne [ainult mees ja naine], vaid spekter. Sundides oma patsiente määratlema ennast nendena, kes nad sooliselt on peamiselt neile sündides kaasa antud genitaalide tõttu ja hüppama läbi suure hulga administratiivsete rõngaste, pole mitte ainult kasutu vaid ka aktiivselt kahjulik nende tervisele," arvab Mae.

Kunagi kirjutati sünnitunnistusele ka inimeste rass

Mae osutas asjaolule, et sünnitunnistuse avalikule osale kirjutati kunagi ka inimese vanemate rass ja selle teabe osas leiti, et aeg-ajalt tõi see kaasa diskrimineerimise.

"Tänuväärselt seda muudeti ja nii kõrvaldati üks võimalus inimesi diskrimineerida," jätkas naistearst. "Täna kasutatakse sündides määratud soo teavet samal viisil meie trans- ja intersooliste ning mittebinaarsete patsientide diskrimineerimiseks."

Ameerika Rahvatervise Arstide Ühendusse kuuluva Hoolekogu asendussaadiku meditsiinidoktor Arlene Seidi sõnul, aitaks resolutsiooni seadustamine kaitsta andmeid "ilma isikuandmetega seotud diskrimineerimiseta".

Tema sõnul ei mängi ameti juures, mida inimesed peavad, sugu täna enam rolli ja soo võiks töökoha jaoks määratelda näiteks tööintervjuu ajal.

Huumor käib elust pikalt ees

Ajakirjaniku, kirjaniku ja koomiku Andrew Doyle'i loodud ülivirgunud pseudoisik Titania McGrath kirjutas 22. detsembril 2018. aastal sotsiaalmeedias: "Selleks, et vältida edaspidi vigade tegemist, peame me täielikult eemaldama sünnitunnistuselt bioloogilise soo." 

Käesoleva aasta esimesel augustil kirjutas McGrath: "Kui Ameerika Arstide Ühendus varastab minu ideid, võiks see vähemalt mulle kui autorile viidata…"

Absurd käib päris elust veelgi pikemalt ees, kui McGrathi pea 3-aasta tagune postitus. Näitlejatekollektiiv Monty Python nägi AMAt tabanud muresid ette juba 1979. aastal esilinastunud filmis "Briani elu".

Uudiste ja arvamusportaali The Federalist peatoimetaja Joy Pullmann leiab, et näiteks "transsoolisuse" päris teadusena tunnistamine osutab asjaolule, et tervest riigist on saamas hullumaja. Riigist vaimuhaigla tegemine ja inimeste oma hullusesse vangistamine on võimalik tänu sellele, et tavalised inimesed seda vaikides pealt vaatavad ning "võimestajatele" – kelleks võib nimetada Ameerika Arstide Ühendust – on antud vabad käed mõistusevastasust inimestele peale sundida.

AMA on ühtlasi seisukohal, et kõik Ameerika Ühendriikide meditsiinitöötajad peavad ennast Covid-19 vastu ära vaktsineerima.

Toimetas Karol Kallas