Foto: Alex Millar/USA merevägi

USA merevägi andis oma pressiteates teada, et osaleb juunis üleriigilises “lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste (LGBT) uhkuse kuu tähistamises”. 

Pressiteate kohaselt osaleb USA kaitseministeerium LGBT uhkuse kuu tähistamises alates 2012. aastast.

LGBT-uhkuse kuu raames tähistatakse ja tunnustatakse kõiki “lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste” ühiskondlikke saavutusi.

LGBT-kogukond olevat osa USA mereväe kogukonnast ning panustavat sellesse oma “mitmekesiste annete, oskuste ja teenistusega, mis muudab mereväe tugevamaks”.

“Selleks, et jääda parimaks võitlusjõuks merel, vajab merevägi oma ülesannetesse sobivaid mehi ja naisi sõltumata nende rassist, soost, seksuaalsest orientatsioonist, usutunnistusest või sooidentiteedist,” ütles mereväe kaasamise ja mitmekesisuse eriassistent kapten Candace Eckert.

USA merevägi kinnitab, et on pühendunud kõige andekamate inimeste palkamisele ja treenimisele sõltumata kellegi rassist, klassikuuluvusest, seksuaalsest identiteedist või taustast, sest mitmekesine ja kaasav õhustik olevat mõtlemise mitmekesisuse ja innovatsiooni eeldus.

2016. aastal võttis USA kaitseministeerium vastu otsuse, mille kohaselt lubatakse nn transsoolistel inimestel teenida sõjaväes vastavalt neile meelepärasele sooidentiteedile.

2011. aastal tühistati aga varem USA sõjaväes kehtinud põhimõte “ära küsi, ära räägi”, mille tulemusel said armees töötamiseks võimaluseka end avalikult homo- ja biseksuaalideks pidavad isikud.