USA presidendi residentsiks olev Valge Maja vikerkaarevärvides, et väljendada oma toetust LGBT-liikumisele. Foto: Scanpix

USA "katoliiklasest" president Joe Biden kuulutas suurel reedel avaldatud teates 31. märtsi transsooliste nähtavuse päevaks. Katoliku kiriku ja teiste läänekirikute kalendris tähistati tänavu sel päeval aga ülestõusmispühade 1. püha ehk Kristuse ülestõusmist surnuist.

"Transsooliste nähtavuse päeval austame transsooliste ameeriklaste erakordset julgust ja panust ning kinnitame taaskord oma riigi pühendumust veel täiuslikuma ühenduse loomisele kus kõik inimesed on loodud võrdsetena ning kus neid koheldakse võrdsetena kogu nende elu vältel," seisab Valge Maja veebilehel avaldatud dokumendis.

Ühtlasi kirjutab Biden, et on "uhke, et tema administratsioon on seisnud algusest peale õigluse eest, töötades selle nimel, et tagada, et LGBTQI+ kogukond saaks elada avatult, turvaliselt, väärikuse ja austusega".

"Ma olen uhke, et olen määranud oma administratsiooni transsoolisi juhte ning et ma lõpetasin keelu, mis ei võimaldanud transsoolistel ameeriklastel avatult meie sõjaväes teenida. Ma olen uhke, et ma allkirjastasin abieluseaduse austamise seaduse (Respect for Marriage Act ehk samasooliste abielu kaitse seaduse – toim.), mis tagab, et iga ameeriklane saab abielluda inimesega, keda ta armastab," selgitab demokraadist president, lisades, et transsoolised ameeriklased on osa nende riigi tekstuurist ning nad aitavad Ameerikal õitseda.

Biden rõhutab, et transsoolistel isikutel on õigus samadele õigustele ja vabadustele nagu on kõigil teistel ameeriklastel, sealhulgas "ka kõige fundamentaalsemale vabadusele olla need, kes nad tõeliselt on".

Seejärel süüdistab ta aga "äärmuslasi", kes esitavad sadu "vihast kantud seadusi", mis "võtavad sihikule ja hirmutavad" transsoolisi lapsi ja nende perekondi "vaigistades õpetajaid, keelates raamatuid ning isegi ähvardades vanemaid, arste ja meditsiiniõdesid vanglaga, selle eest, et nad aitavad vanematel oma lastele "ravi" leida."

Biden väidab seejärel, et need [vabariiklaste poolt esitatud – toim.] eelnõud "ründavad" kõige põhilisemaid ameerika väärtusi nagu vabadust olla mina ise, vabadust langetada enda "tervishoiu" otsuseid ning "isegi õigust kasvatada omaenda last".

Seetõttu lubab ta oma administratsiooniga võidelda transsooliste laste ja nende perekondade "kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimise" vastu ning soolisel identiteedil põhineva "vägivalla ja diskrimineerimise" vastu.

"Teha on veel väga palju," kirjutab Biden kokkuvõtvalt. "Ma kutsun kongressi jätkuvalt üles võtma vastu võrdõiguslikkuse seadust (Equality Act), et kodifitseerida kodanikuõiguste kaitset kõigi LGBTQI+ ameeriklaste jaoks."

Lõpetuseks rõhutab veel "katoliiklasest" president, et allkirjastas selle otsuse 29. märtsil, meie Issanda aastal 2024. Ühtlasi on tähelepanuväärne, et veebilehe päises asuval Valge Maja logol pole ülestõusmispühade puhul kujutatud mitte Kristust või mõnda muud kiriklikku motiivi, vaid raamatut lugevat pühadejänkut värvitud munadega.