Punaideoloogiad on levinud USA sõjaakadeemiates juba aastaid. West Pointi kadett Spencer Rapinoe peale sõjaväeakadeemia lõputseremooniat 2016. aasta mais. Foto: Spencer Rapinoe

Augusti teisel nädalal jõudis avalikkuse ette teave, et Ameerika Ühendriikide ühe tuntuma sõjaväeakadeemia West Point kadetid peavad orienteeruma kriitilises rassiteoorias ja oskama näiteks "juhtida kaasavaid meeskondi", olema kursis "rassi-, soo-, seksi- ning mitmekesisuse poliitikatega".

Kriitikute sõnul on tegemist akadeemia 4300 kadeti ideoloogilise ajupesu ja sotsiaalse manipuleerimisega, et need võtaksid omaks virgumiskultuuri (woke culture). Marksismile toetuvad õpivaldkonnad on akadeemia ametniku sõnul osa suuremast hariduskavast, vahendab Conservative Brief.

Marksismile ja kriitilisele (rassi)teooriale toetuvate õppeainete seas torkavad silma kursused, mis kannavad nime "Sotsiaalne ebaõiglus", "Sõjaväe juhtimine: kuidas juhtida kaasavaid meeskondi" ja "Rassi-, soo-, seksi- ja mitmekesisuse poliitika".

West Pointi ametniku sõnul on marksismi vaja kadettidele õpetada "sotsiaalse võrdsuse" pärast. 

Kriitikutest sõjaväelaste ja poliitikute sõnul on akadeemias õpetatavad ideoloogiad osa postmodernistlikust lähenemisest, mis koos kriitilise rassiteooriaga ründab ühiskonna muutmise eesmärgil teadust ja mõistust.

"Sellisel marksistlikul postmodernsel ideoloogial pole sõjaväes kohta. Ameerika Ühendriikidel ei tohi olla sõjaväge, mis eelistab ühte ideoloogiat teisele. Sõjavägi on organisatsioon, kus antakse ja saadakse korraldusi. Kui mingi ideoloogia saab ülekaalu, siis levib see kohustuslikus korras üle organisatsiooni," leiab üks kriitiline sõjaväeametnik.

Viidatud laadis marksistlikke õppeaineid hakati West Pointis õpetama hiljuti pensionile suundunud Armee brigaadikindralist akadeemilise nõukogu dekaani Cindy Jebbi ametiajal. 

Lisaks viidatud kolmele õppeainele, õpetatakse West Pointis veel kriitlist rassiteooriat.

Ameerika Ühendriikide Õhujõudude Akadeemia abiprofessor Lynne Chandler Garcia selgitab Washington Posti veergudel, miks riigi kõrgemates sõjaväeõppeasutustes sellised asju õpetatakse:  

USA Õhujõudude Akadeemia politoloogiaprofessorina õpetan ma kriitilist rassiteooriat meie riigi tulevastele sõjaväejuhtidele, sest see on elulise tähtsusega, et kadetid mõistaksid, kuidas rassistlik ajalugu on kujundanud nii välis- kui sisepoliitikat.

Kadetid, nagu kõik sõjaväelased, vannuvad kaitsta põhiseadust oma elu hinnaga, mille tõttu on väga oluline, et nad saaksid sellest põhiseadusest peensusteni aru.

Minu loengutes õpivad kadetid, millised ideaalid on kätketud meie riigi alusdokumenti. Me õpime tundma liberalistlikke [Garcia peab siinkohal silmas ilmselt siiski progressistlikke] teooriaid, mis on nende ideaalide aluseks ja me tunnustame meie valitsuse demokraatliku süsteemi. Kuid samal ajal me teadvustame, et Ameerika Ühendriigid on rajatud kaksispidisele vundamendile: ühelt poolt liberalismile ja võrdsusele, teiselt poolt ebavõrdsusele ning teise klassi kodanikele.

Toimetas Karol Kallas