Marss perekonna eest, Verona 31.03.2019. Foto: Scanpix

Belgias läbi viidud ulatuslikust uuringust selgub, et üheksa arsti kümnest peab moraalselt “lubatavaks” elu võtmist vastsündinult juhul kui tollel on mingi tõsisem, kuid mitte eluohtlik puue.

Uuringu läbiviijad küsitlesid Belgia Flandria piirkonna kõigi üheksa sünnieelse intensiivhoolduse kliiniku arste, millest selgus, et 89,1 protsenti neist arvasid, et füüsilise puudega vastsündinute tapmine on moraalselt kohane. Meditsiinikeeles on protseduurile antud nimi “sünnijärgne abort”, vahendab Breitbart.

Küsitlusele vastanute protsent oli märkimisväärselt kõrge – 79 protsenti – ja vastajatest olid 51,1 protsenti arstid ning 49,9 protsenti parameedikud.

Kõik küsitluses osalejad on ühel või teisel viisil seotud raskete tervisemuredega sündinud imikute ravimisega ja neil on õigus otsustada raseduse hilises faasis katkestamise üle.

Uuringus leiti lisaks, et Flandria tervishoiuspetsialistidest pea kõik – 95,6 protsenti – suhtuvad väga mõistvalt raseduse viimastel kuudel tehtavatesse abortidesse ja on valmis juhul, kui lapsel on tuvastatud tõsine, kuid mitte eluohtlik terviserike, sooritama ka abordi.

Ühe järeldusena toodi uuringus välja, et Flandria meditsiinispetsialistid, kes teevad hiliseid aborte, “nõuavad loodete ja vastsündinute aktiivse elu lõpetamist puudutava seadusandluse muutmist”, mis tähendaks suuremaid vabadusi, juhul kui arstid seda mingil põhjusel vajalikuks peavad, lõpetada veel sündimata või vastsündinud laste elu. 

Belgias läbi viidud uuring sarnaneb tulemuste poolest Ühendkuningriigis 2012. aastal läbi viidud uuringuga.

Nimetatud uuringus, mis kannab pealkirja “Sünnijärgne abort: miks vastsündinu peaks ellu jääma?” väidetakse, et vastsündinutel pole samasugust moraalset positsiooni kui päris inimestel ja nad on ainult “võimalikud inimesed” (potential persons) ja seega “moraalselt tähtsusetud” (morally irrelevant).

Sellistest eeldustest lähtudes arutlevad 2012. aasta Ühendkuningriigi uuringu autorid, et operatsioonid, mida kutsutakse “sünnijärgseks abordiks” (ehk vastsündinute tapmine), peaksid olema lubatud igas olukorras, ka juhul kui vastsündinul pole puuet.

Ühendkuningriigi sündimata elusid kaitsva organisatsiooni A Right to Life (Õigus elule) kõneisik kommenteeris Flandria arstide meelsust: “On äärmiselt häiriv, et viidatud tervishoiuspetsialistid, kes peaksid seisma õiguse eest elule ja kandma iga vastsündinu eest võimalikult hästi hoolt, on nii suures osas hilise perioodi abortide ja puuetega vastsündinute tapmise poolt.”

Toimetas Karol Kallas