Kiriklik laulatus. Foto: Bigstockphoto.com

Hiljutise ülemaailmse uuringu kohaselt on usklikud ja traditsiooniliste väärtustega naised kõige õnnelikumad abikaasad, vahendab LifeSiteNews.

Perekonnauuringute Instituudi (Institute for Family Studies) poolt tänavu läbi viidud ülemaailmne perekonnauuring "Sidemed, mis seovad: kas usk on ülemaailmselt perekondade jaoks hea või halb jõud?" näitab, et väga usklikes abieludes ning eriti traditsiooniliste väärtustega naised tunnevad kõige suuremat rahulolu oma suhte kvaliteediga.

Ka naised "võrdõiguslikes, sekulaarsetes progressiivsetes suhetes" olid oma suhete kvaliteediga üsna rahul, kuid "ideoloogiliselt ning religioosselt keskel" paiknevad naised hindasid oma suhete kvaliteeti teistest madalamaks.

Uuringu käigus vaadeldi "suhete kvaliteeti, sündimust, perevägivalda ja truudusetust" üheteistkümnes erinevas riigis: Argentinas, Austraalias, Tšiilis, Kanadas, Colombias, Prantsusmaal, Iirimaal, Mehhikos, Peruus, Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides.

Täpsemalt avastati uuringu tulemusena, et väga usklikel paaridel on parem omavaheline suhe ja suurem seksuaalne rahulolu kui mitteusklikel paaridel ning vähemusklikel või eri usku paaridel. Väga usklikes abieludes olevad naised väitsid koguni ligi 50 protsenti suurema tõenäosusega, et on oma seksuaalsuhtega enam rahul kui nende nende sekulaarsed või vähem usklikud suguõed.

Väga usklikel ning sekulaarsetel paaridel on aga ka üks ühisosa: mõlemad on paremad ühiste otsuste langetamisel kui paarid, kes on kas vähem usklikud või kus üks osapool on usklik ning teine mitte.

Usklikud abielluvad suurema tõenäosusega ning neil on rohkem lapsi

Mitte just üllatuslikult on kirikuinimestel ka teistest paaridest rohkem lapsi, täpsemalt 0,27 last enam. Samuti seilavad usklikud ka suurema tõenäosusega abieluranda, mis mõjutab omakorda sündimust, kuna abielupaaridel on rohkem lapsi kui paaridel, kes pole abiellunud.

Toimetas Martin Vaher