Vestlussaadete sarja "Välgatused" aasta viimases saates tutvustab MTÜ Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal äsjavalminud Rail Balticu kaubaveouuringu tulemusi. Vestlust juhib Indrek Petersoo.

"Kunagi võis Rail Baltic olla lahendus mingitele olematutele probleemidele, mis tulevikus võiksid Eestit tabada. Vähehaaval sai sellest lahendust, millele hakati probleemi otsima. Aga praeguseks on Rail Baltic muutunud ise probleemiks, mida me peame lahendama," ütles Humal.

Humala sõnul jõudis uuring nelja peamise järelduseni:

  1. Viimase 20 aasta summaarne kaubavoog raudteel Eesti ja Euroopa vahel raudteel on väiksem kui Rail Balticule oodatakse ühes kalendrikuus. Rail Balticu rajamine ei kaota kaubavoo puudumise põhjuseid.
  2. Juba täna saaks alustada kaubavedu Muuga jaamast läbi Kaunase ümberlaadimise terminali Euroopasse. Paraku tuleks majanduslike takistuste ületamiseks leida osapool, kes on nõus 2000 euroga doteerima konteineri või haagise vedu raudteel.
  3. Eesti ja Euroopa vahel raudteel kaubaveo puudumise põhjused – Euroopa raudteede hinnakujundus, ettevõtete väiksus, laadimiste paljusus ja maksumus, alternatiivide olemasolu – jäävad kehtima sõltumata rööpmelaiusest. Välistegurid ei sõltu Balti riikide otsustajatest – need on objektiivsed. Välisteguritega tuleb kohaneda – nendega mittearvestamisel kaubavedu raudteele ei saa tekkida.
  4. Kaubavedu ei saa maanteelt raudteele „suunata". Saab luua tingimuste süsteemi, et raudteest võiks kujuneda parim alternatiiv. Uuringu peamine järeldus on, et tänasel kujul ei ole eeldusi Rail Balticule kaubavedude tekkeks.

Saatesari "Välgatused" keskendub peamiselt olulistele mittepäevakajalistele teemadele, mis Eesti inimesi ja nende argielu paratamatult mõjutavad.

Vaadake lisa saatest!