Saatesarja "Välgatused" hooaja viimases saates räägib Toomas Kaljas parvlaev Estonia hukust inseneri pilgu läbi. Vestlust juhib Indrek Petersoo.

"Jagaksin tehnilise esitluse nelja erinevasse alajaotusese: kõigepealt üleüldine teooria hüdrodünaamilistest löökidest ja hüdrostaatilistest jõududest lihtsa silindri näitel illustreerimaks meie ees seisvat probleemi, seejärel tutvustan Soomes, Aalto Ülikoolis tehtud reaalseid mudelkatseid ja arvutusi. Kolmandaks räägin arvutustest, mida olen Estonia visiiri puhul teinud, milliste tulemusteni jõudnud ning kuidas need on võrreldavad Estonia hukku käsitlevas lõppraportist sisalduvate asjaoludega. Ja neljandaks räägin sellest, miks lõppraportis avaldatud järeldused ei saa tõele vastata," loetles Kaljas saates.

Saatesari "Välgatused" keskendub peamiselt olulistele mittepäevakajalistele teemadele, mis Eesti inimesi ja nende argielu paratamatult mõjutavad.

Vaadake lisa saatest!