Trollahattani kool 2015. aastal peale immigrandi terrorirünnakut Foto: Scanpix

Rootsi haridusamet kavatseb riigi koolide keskastmes asendada vanema ajaloo õpetamise kahekümnenda sajandi progressiivse rõhumise- ja vihaajalooga.

Kui haridusameti kava saab heaks kiidetud, siis Rootsi keskkooliõpilastele ei räägita enam Platonist, Rooma keisririigist ja Rootsi 17. sajandi impeeriumist, küll aga Hitlerist, 2. Maailmasõjast (kus riike ei osalenud) ja selle järgsest ajast, vahendab Voice of Europe.

Tegemist on Rootsi sotsiaaldemokraatide kavaga. Riigi haridusamet toob vanema ajaloo mahu vähendamise ja aine sisu radikaalse muutmise ettekäändeks ajalootundide vähesuse.

Uuest sotsiaalteaduste ainekavast, kuhu kuulub ka ajalugu, leiab näiteks kesk- ja renessansiaja asemel soo-, kliima- ja migratsiooniteemad.

Alates seitsmendast kuni üheksanda klassini, kus õpilased on 13–15 aasta vanused, ei räägita varasemast kui 18. sajandi ajaloost. Sellest tasemest alates ei mainita ajalootundides enam demokraatia hälli Kreekat, Roomat ega Rootsi impeeriumit (1611–1718), kui Läänemeri oli peaaegu Rootsi sisemeri.

Haridusvaldkonna spetsialistid on nimetanud möödunud nädalal tutvustatud kava “kohutavaks, veidraks ja absurdseks”.

Ajalooprofessor Dick Harrisoni sõnul peab ta “ajaloolasena, kes asjast midagi teab, sellisele kavale reageerima. Idee, et tänasest päevast arusaamiseks ei pea tundma antiikajalugu, on veider ja absurdne.”

“Kõik, mis meid ümbritseb, on iidsete kreeklaste pärand ja kui selline kava läbi läheb, teeb see rootslastele häbi kogu maailmas,” leiab professor.

Ainekavade uuendamise tingis väidetavalt Rootsi kooli ajalootundide vähesus. Haridusamet leiab, et vanemate kooliastmete õpilased peavad paremini tundma 19. sajandi ajalugu, holokausti, külma sõda ja Rootsi Teise Maailmasõja järgset mõttelugu. Viimane katab peamiselt teemasid nagu sooteadlikkuse tõus, migratsioon ja rassism. Loomulikult peab rääkima veel 18. sajandil alguse saanud lääne koloniaalimpeeriumitest.

Samas ei ole ainekavas teemana ette nähtud kommunismi kuritegusid ja selle süsteemi poolt mõrvatud sadat miljonit inimest. Ei räägita ka Maost ega Hiina kultuurisõjast.

Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ajal koolis käinutele võib Rootsi sotsialistide püüdluste taustal meenuda toonane ajalooõpetus, kus antiik-, kesk- ja uusaeg käidi üle pinnapealselt, kuid selle asemel pandi rõhku punaarmee kangelaslikkusele ja NLKP kongresside otsustele.

Toimetas Karol Kallas