Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaidi sõnul on aasta ema konkursi ümber toimuva näol tegemist rünnakuga elukestva, püsiva abielu ja sellel baseeruva perekonna ideaali vastu.

Nii nagu kommunistid ründasid pärast võimule tulekut perekonna ja abielu ideaali, selleks et lõhkuda neid institutsioone ja ideaale, mis ei soosi revolutsioonilise ideoloogia kehtestamist ühiskonnas, nõndasamuti tugineb Vooglaiu hinnangul liberalism sellisele nägemusele vabadusest, mis ei tunnista mitte mingisuguseid moraalseid piire ja mis tahab maksimeerida inimese tegevusvabadust. Abielu ja perekonda nähakse rõhuvate institutsioonidena.

"Oluline on aru saada, et asi pole selles, nagu ei tahetaks tunnustada ühte või teist inimest, vaid rünnaku all on konkreetsed ideaalid. Nüüd vihkavad ideoloogilised radikaalid täpselt neid samu institutsioone ja ideaale, mida püüdsid hävitada ka kommunistid. Eesmärgiks on endiselt ühiskonna radikaalne ümberkujundamine nii, et inimloomust ja loomuseaduslikku korda kajastavad ideaalid saaks kõrvale tõrjutud," märkis ta.

Vooglaiu sõnul on vastuvõetamatu, kuidas ideoloogilised radikaalid terroriseerivad normaalsete moraalsete tõekspidamistega ja traditsioone austavaid inimesi, surudes neile peale, nagu peaks nad oma tõekspidamisi häbenema, nende väljendamise pärast pärast häbi tundma ja selle eest vabandama hakkama.

"Selline emotsionaalne ja ideoloogiline terroriseerimine ei ole vastuvõetav – tegelikult tuleks see ühemõtteliselt hukka mõista ja saata ukse taha," toonitas ta.

Eriti kahetsusväärne on SAPTK juhatuse esimehe sõnul see, et alanud ideoloogiliste rünnakutega on jooksnud kaasa ka avalikud institutsioonid, teiste hulgas Vabariigi President, Riigikogu esimees, võrdõigusvolinik ja ka Rahvusringhääling, mis peaks tegelikult oma seaduse kohaselt seisma abielu ja perekonna ideaalil rajaneva ühiskonnakorralduse eest.

"Seega, kõik poliitikud, usuühenduste juhid, kodanikeühendustega seonduvad inim ja üldse kõik kodanikud, kes peavad abielu ja perekonna ideaale oluliseks, peaks siin kohal selgelt välja astuma ning ütlema, et see revolutsioonile rünnak on vastuvõetamatu ja tuleb ära lõpetada," märkis ta kokkuvõtteks.

Vt samal teemal ka Vooglaiu intervjuud Tallinna TV saates "Nädal+":

SAPTK: rünnakud aasta ema konkursi vastu on rünnakud abielu ja perekonna ideaali vastu