Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu esimees Rein Veidemann ütles Objektiivile antud stuudiointervjuus, et põhimõttelist probleemi ERRi poliitilise tasakaalustatusega ta ei näe.

Samas ei osanud Veidemann nimetada ühtegi ERRis töötavat selgelt konservatiivsete vaadetega poliitika-teemaliste saadete juhti.

Siiski nõustus ta, et tasuks kaaluda ERRis sisu loovate ja juhtivate töötajate maailmavaate kaardistamist, et saada pilt töötajaskonna ideoloogilistest hoiakutest ja nende võimalikust ühekülgsusest.

Vastust küsimusele sellest, kuidas saab ERR täita oma seadusest tulenevat kohustust seista perekonnal põhineva ühiskonnamudeli eest, kui puudub arusaam perekonna tähendusest, Vooglaid Veidemannilt ei saanud.

Intervjuu käigus andis Varro Vooglaid Veidemannile üle ka paberkandjal ligikaudu 1200 inimese poolt allkirjastatud petitsiooni, millega paljud inimesed nõuavad ERRi tegevuse rahvusringhäälingu seadusest tulenevate nõuetega kooskõlla viimist.

ERRi nõukogu esimehe sõnul ei ole nende ja veebi kaudu veel vähemalt sama paljude inimeste poolt petitsiooni allkirjastamine tõestuseks ERRi tegevuse kallutatusest. Tema sõnul saaks propagandaga koguda allkirju ka vastupidise seisukoha toetuseks.

Milles leidsid aga Veidemann ja Vooglaid ühise keele, seda vaata videost lähemalt.

Fookuses: SAPTK petitsioon tuletab ERRi juhatusele meelde kohustust täita rahvusringhäälingu seadust