Illustratsioon: Objektiiv

Alates tänasest saab ka Objektiivi vahendusel liituda petitsiooniga ERRi juhatusele. Petitsiooni keskmes on nõudmine, et ERR peaks kinni rahvusringhäälingu seaduse paragrahvis 6 sätestatud väga olulisest põhimõttest, mille kohaselt peavad rahvusringhäälingu programmid olema poliitiliselt tasakaalustatud.

Petitsioon, mille leiab aadressilt https://petitsioon.objektiiv.ee, lähtub eesmärgist tuletada ERRi juhtkonnale meelde, et rahvusringhäälingu seadus poliitilise tasakaalustatuse ja mitmekülgsuse nõuetega pole mitte valikuline visioonidokument, vaid täitmisele kuuluv kohustus.

"Rahvusringhäälingu seaduse paragrahvi 6 kohaselt peavad rahvusringhäälingu programmid olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema tasakaalustatud. Samuti peavad need aitama kaasa ühiskonna sidususele, kajastama erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi ning olema poliitiliselt tasakaalustatud," sedastab petitsiooni tekst.

"Lisaks deklareerib rahvusringhäälingu eesmärke selgitav seaduse paragrahv 4, et rahvus-ringhäälingu programmid peavad väärtustama Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutama asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist. Ühtlasi peavad need aitama kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele ning väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit."

Kuigi petitsioon on koostatud rõhutatult lugupidavas ja konstruktiivses vormis, on ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann juba jõudnud tembeldada selle "äärmusest tulenevaks mõjutuskatseks", millele polevat vaja tähelepanu pöörata.

Petitsiooni tekstiga on võimalik tutvuda ka PDF-vormis. Samuti saab petitsiooniga liituda, printides selle välja ja saates selle allkirjastatult Sihtasutusele Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks aadressile (Roosikrantsi 7-3a, 10119 Tallinn).

Toimetas Varro Vooglaid

Fookuses: SAPTK petitsioon tuletab ERRi juhatusele meelde kohustust täita rahvusringhäälingu seadust