Foto: bigstockphoto.com

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulik Veiko Vihuri kaitseb oma kiriku peapiiskopi Urmas Viilma seisukohta, et pühakiri on kristlase ja kiriku jaoks kõrgem kui põhiseadus, sest "Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna". Tema hinnangul on aga Eesti riigist saanud viimastel aastatel oma kodanikke rõhuv ja hirmutav monstrum.

"Endist kõrget riigiametnikku ärritavad peapiiskop Viilma kunagised sõnad, et "meie jaoks on pühakiri kõrgemal põhiseadusest või vähemalt on nad kooskõlas", ja et nüüd seadis Viilma kahtluse alla riigi õigust nõuda kirikujuhtidelt (konkreetselt metropoliit Eugenilt) poliitilise sisuga avaldusi," kirjutab Vihuri sotsiaalmeedias.

"Oidsalu annab siseministeeriumile soovituse: 1) lõpetage Savisaare ajal loodud valitsuskomisjoni EELK erikomisjoni tegevus; 2) saatke Viilmale kiri küsimusega, kas ta tunnistab tingimusteta Eesti põhiseaduse sätete kehtivust."

"Kas Pühakiri on kõrgem kui põhiseadus?" küsib Vihuri ning vastab, et kristlase ja kiriku jaoks pole kahtlustki, millele kuulub konflikti korral lojaalsus, sest "Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna." (Ap 5:29) Ta leiab, et Viilma väljendas seda omal ajal veel liiga leebelt.

"Küll aga on Eesti riik hakanud oma kodanikke ja kodanikuühendusi varjamatult ähvardama. Asekantsler Raivo Küüt andis mõista, et riik võib kõik mitte piisavalt lojaalsed ühendused (!) sundlõpetada, Oidsalu soovitab ministeeriumile EELK ja peapiiskopi avalikku kottimist – teha Viilmaga sama mida Eugeniga," nendib Vihuri. 

Vihuri hinnangul on Eesti riigist saanud viimastel aastatel oma kodanikke rõhuv ja hirmutav monstrum: "Režiim toob kodanike vastu välja koerad ja erivarustusega politsei, annab nuia, ähvardab kirikuid sundlõpetada, nõuab lojaalsusavaldusi jne. See ei ole kuidagi kooskõlas vaba, demokraatliku riigi ideaaliga, mille kohaselt riik on oma kodanike teenistuses, mitte vastupidi. Ametnikud on ülbeks läinud ja kujutavad ette, et nemad on riik, mis võib käske jagada."

Tema hinnangul tuleb see olukord kohe likvideerida, muidu monstrum vaid kasvab.

Teemaga seotud arvamusartiklis kirjutab Vihuri aga, et kiriku on rajanud Jumal, riigid on rajanud rahvas ning rahvas peab end allutama Jumalale, riik peab teenima Jumalat kui kõrgeimat võimu.

"Kiriku ülesanne on kuulutada evangeeliumi ja talitada sakramente, pidades silmas igavest elu, riigi ülesanne on korraldada kodanike ja elanike ajalikku elu. See aga ei vabasta ilmalikke valitsejaid aruandekohustusest Jumala ees. Kõik inimesed peavad kord Jumala ees aru andma, kas nad elasid ja toimisid Jumala käskude kohaselt."

Vihuri toonitab, et kirik on institutsioonina palju vanem kui Eesti riik ning tänu kirikule on sel rahval kultuur ja euroopalik identiteet. Ta nõustub siinkohal ka Konstantin Pätsiga, kes on öelnud, et "kes lõhub kirikut, see lõhub riigi aluseid".

Toimetas Martin Vaher