Veneetsia linnavalitsus võttis vastu määruse, millega keelati ära sõnade "ema" ja "isa" kasutamine lapsevanemate poolt täidetavatel lasteaiakoha taotluse vormidel.

Kõnealuse "kodanikuõiguste ja anti-diskrimineerimise" poliitika eestvedajaks on linna nõunik Camilla Seibezzi, kelle sõnul on muutuste tegemine kasutatavas keeles ülioluline samm suures võitluses stereotüüpide vastu. "Keelelised konstruktsioonid loovad ka mõtlemise kategooriaid," selgitas ta.

Ajaleht Corriere del Veneto andmetel asendatakse mõisted "ema" ja "isa" mõistetega "vanem 1" ja "vanem 2".

Siiski ei ole need innovatiivsed keelelised manipulatsioonid leidnud kodanike poolehoidu, mistõttu on Seibezzi pöördunud ka kaebusega politsei poole, sest tema hinnangul on tema eestveetava plaani vastu sotsiaalmeedias avaldatud seisukohad olnud vaenu õhutavad ja ähvardavad.

Loe lähemalt siit.