Paavst Franciscus vastamas Iirimaalt lahkuva lennuki pardal ajakirjanike küsimustele. Foto: Gregorio Borgia, POOL/AFP/Scnapix

Iirimaa visiidilt lahkuv paavst Franciscus hoidus eile vastamast ajakirjanike küsimustele seoses endise Vatikani nuntsiuse Carlo Maria Viganò poolt päev varem esitatud ülitõsiste süüdistustega, et paavst oli teadlik endise Washingtoni kardinali Theodore McCarricki seksuaalsetest kuritarvitustest, ent tühistas sellest hoolimata talle eelmise paavsti poolt kehtestatud kanoonilised sanktsioonid ja tegi mehest oma lähedase nõuandja. 

Seda puudutavad küsimused esitati paavstile ajakirjanike poolt lennukis, millega ta lahkus oma kaks päeva väldanud visiidilt Iirimaale, kus ta osales Maailma Perekondade Kogunemisel.

"Lugege ise hoolikalt seda tunnistust ja tehke omad järeldused. Ma ei kavatse öelda selle kohta mitte ainsatki sõna," ütles paavst Franciscus, hoidudes tema suhtes esitatud süüdistuste ümberlükkamisest.

"Ma usun, et kõnealune tunnistus räägib ise enda eest, ning teil kõigil on kohaste järelduste tegemiseks piisavad ajakirjanduslikud oskused. Küsimus on usalduses. Kui veidi aega möödub ja te olete teinud omad järeldused, võib-olla siis ma räägin sellest, kuid ma tahaksin, et esmalt rakendaksite oma professionaalset küpsust. See teeb teile vaid head, tõesti."

Lugege ise hoolikalt seda tunnistust ja tehke omad järeldused. Ma ei kavatse öelda selle kohta mitte ainsatki sõna. – Paavst Franciscus

Samal ajal on mitmed kiriku hierarhia kõrged liikmed väljendanud vastupidist seisukohta ja toonitanud, et peapiiskop Carlo Maria Viganò tunnistuses paavst Franciscuse ja mitmete teiste Vatikani tippvaimulike suhtes esitatud väga raskeid süüdistusi tuleb uurida täie tõsidusega.

Näiteks kardinal Raymond Burke ütles portaalile LifeSiteNews, et "kirikusse imbunud korruptsioon ja laga tuleb kuni juurteni välja rookida."

"Peapiiskop Carlo Maria Viganò autoriteediga prelaadi tunnistust tuleb võtta äärmiselt tõsiselt, eriti nende poolt, kes on kirikus vastutavatel positsioonidel. Kõiki selles tunnistuses esitatud väiteid peab üksikasjalikult uurima, kooskõlas kirikus ajaprooviga end tõestanud protseduurireeglitega."

Samuti kutsus kardinal Burke "kõiki häid katoliiklasi nõudma tõe väljatoomist", lisades et "sel tormilisel ajal on hädavajalik kiriku eest palvetada ja tema eest ohvreid tuua". Tema sõnul on kirikus puhastumine "võimalik üksnes täies ja reservatsioonideta austuses tõe vastu".

Texase piiskop Joseph E. Strickland saatis aga oma diötseesi usklikele kirjaliku pöördumise, milles toonitas, et kuigi peapiiskop Viganò tunnistuses esitatud väidete paikapidavust tuleb veel kontrollida, kõlavad need väited väga usutavalt ning et nüüd on tarvis esitatud süüdistuste kontrollimiseks algatada tõsine uurimine.

"Mul ei ole meelevalda ise sellist uurimist algatada, ent ma teen kõik, et anda oma toetus sellise uurimise algatamiseks ning kutsun usklikke üles nõudma vastutuse võtmist kõigilt inimestelt, kelle süüd selline uurimine kinnitab – kiriku kõige kõrgema tasandini välja," lisas ta.

Piiskop Strickland tegi oma piiskopkonna vaimulikele ülesandeks tema pöördumine kõigis diötseesi kirikutes pühapäevasel missal ette lugeda ning panna see välja ka kõigile koguduste kodulehtedele, samuti sotsiaalmeedia kanalitesse.

Kiriku õpetuse ja traditsiooni ustava eestkõnelejana tuntud Astana abipiiskop Athanasius Schneider toonitas aga oma avalduses, et "pole mingit mõistlikku põhjust kahelda peapiiskop Carlo Maria Viganò tunnistuse tõepärasuses."

Piiskop Schneideri sõnul on kiriku ajaloos äärmiselt ebatavaline, et üks piiskop süüdistab otseselt ja avalikult valitsevat paavsti ning et see näitab olukorra tõsidust. Samas juhib ta tähelepanu tõsiasjale, et peapiiskop Viganò kinnitas oma tunnistust Jumala ees antud vandega.

Mitmete teiste USA piiskoppide reaktsioone on vahendanud väljaanne National Catholic Register.

Mitmete vaatlejate sõnul on peapiiskop Viganò poolt paavst Franciscuse suhtes esitatud süüdistused ülimalt kaalukad ning katoliku kirik on sisenenud viimaste sajandite kõige tõsisemasse kriisi, mis enam iseenesest ei vaibu. Seepärast arvatakse, et katoliku kirikut ootavad ees väga tormilised ajad.

Täpse ingliskeelse transkriptsiooni ajakirjanike poolt esitatud küsimustest ja paavst Franciscuse vastustest leiab portaalist LifeSiteNews. Allpool esile toodud videos on küsimused ja vastused esitatud koos ingliskeelsete subtiitritega.

Toimetas Varro Vooglaid

Endine nuntsius USA-s: paavst Franciscus aitas kardinal McCarricki seksuaalseid kuritarvitusi varjata