SAPTK esindajad andsid eile justiitsministeeriumis Urmas Reinsalule (IRL) üle ligi 3300 inimese poolt allkirjastatud pöördumise, millega palutakse justiitsministril seista põhiseadusega tagatud kodanikuõiguste ja -vabaduste kaitsel ning mitte nõustuda sotsiaalministeeriumis ettevalmistatud diskrimineerimise keelu radikaalse laiendamise plaaniga. Ülalpool on videoülevaade sellest sündmusest.

Pöördumises juhitakse justiitsministri tähelepanu asjaolule, et sotsiaalministeeriumis Jevgeni Ossinovski (SDE) haldusalas valminud eelnõu näeb ette võrdse kohtlemise seaduse laiendamise nii, et inimesi, kes ei nõustu oma usuliste või kõlbeliste veendumuste tõttu osutama teenuseid või rentima eluaset homoseksuaalidele, saaks karistusseadustiku paragrahvi 152 kohaselt karistada kas rahatrahvi, aresti või koguni vangistusega.

"Minule, mu lähedastele ja paljudele teistele vabaduse ideaali austavatele inimestele on selline homoideoloogia ühiskonnale jõuga pealesurumine sügavalt vastuvõetamatu," toonitatakse pöördumises ning rõhutatakse, et Eesti Vabariigis peab säilima kodanikele tagatud õigus ja vabadus osaleda eraõiguslikes suhetes ilma, et oldaks sunnitud oma usulistest või kõlbelistest veendumustest lahti ütlema ning homoseksuaalseid suhteid moraalselt heaks kiitma.

"Vaba ühiskonna ideaali silmas pidades on sotsiaalministeeriumi plaan rakendada riiklik karistusvõim homoideoloogia kehtestamise teenistusse skandaalne ja õõvastav," sedastavad pöördumise allkirjastajad.

Loe lähemalt siit.

Ligi 3300 inimest paluvad justiitsministril mitte toetada diskrimineerimise keelu radikaalse laiendamise plaani

SAPTK sotsiaalministeeriumile: võrdse kohtlemise seaduse laiendamise plaan sillutab teed ideoloogilisele diktatuurile

Fookuses: võrdse kohtlemise seadusega ideoloogilist diktatuuri kehtestav riik käitub oma kodanike suhtes võõrriigina