Justiitsminister Urmas Reinsalu ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Foto: Scanpix

SAPTK esindajad annavad täna justiitsministeeriumis Urmas Reinsalule (IRL) üle 3280 inimese poolt allkirjastatud pöördumise, millega palutakse justiitsministril seista põhiseadusega tagatud kodanikuõiguste ja -vabaduste kaitsel ning mitte nõustuda sotsiaalministeeriumis ettevalmistatud diskrimineerimise keelu laiendamise plaaniga.

Pöördumises juhitakse justiitsministri tähelepanu asjaolule, et sotsiaalministeeriumis Jevgeni Ossinovski (SDE) haldusalas valminud eelnõu näeb ette võrdse kohtlemise seaduse laiendamise nii, et inimesi, kes ei nõustu oma usuliste või kõlbeliste veendumuste tõttu osutama teenuseid või rentima eluaset homoseksuaalidele, saaks karistusseadustiku paragrahvi 152 kohaselt karistada kas rahatrahvi, aresti või koguni vangistusega.

"Minule, mu lähedastele ja paljudele teistele vabaduse ideaali austavatele inimestele on selline homoideoloogia ühiskonnale jõuga pealesurumine sügavalt vastuvõetamatu," toonitatakse pöördumises ning rõhutatakse, et Eesti Vabariigis peab säilima kodanikele tagatud õigus ja vabadus osaleda eraõiguslikes suhetes ilma, et oldaks sunnitud oma usulistest või kõlbelistest veendumustest lahti ütlema ning homoseksuaalseid suhteid moraalselt heaks kiitma.

"Vaba ühiskonna ideaali silmas pidades on sotsiaalministeeriumi plaan rakendada riiklik karistusvõim homoideoloogia kehtestamise teenistusse skandaalne ja õõvastav," sedastavad pöördumise allkirjastajad.

"Põhiseadus näeb ette, et Eesti Vabariigis on kõigile inimestele tagatud südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus (§ 40), arvamuste- ja veendumustevabadus (§ 41), eneseväljendusvabadus (§ 45) ning ka elukutse- ja ettevõtluse vabadus (§-d 29 ja 31). Samuti näeb põhiseadus ette kõigi kodanike võrdsuse seaduse ees (§ 12), mis peaks tähendama mitte seda, et konservatiivsete veendumustega inimesed on sunnitud oma tõekspidamistest taganema, vaid hoopis seda, et riigivõim ei hakka inimesi nende usuliste või kõlbeliste veendumuste pärast represseerima. Võrdõiguslikkuse põhimõte on mõeldud tagama inimeste võrdsust seaduse ees, mitte selleks, et sundida kõigile inimestele karistuse ähvardusel peale vasakliberaalset ideoloogiat.

Varem on võrdse kohtlemise seaduses sisalduva diskrimineerimise keelu ulatusliku laiendamise plaani vastu võtnud sõna nii SAPTK kui ka Eesti Kirikute Nõukogu, mis on edastanud oma kriitilised tähelepanekud sotsiaalministeeriumile. Samuti on probleemi põhjalikult lahti kirjutanud SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid ERR-i portaalis avaldatud artiklis.

Kuigi sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud Eesti LGBT Ühingu juhatuse liikme Helen Sööli otsesel osalusel ettevalmistatud seaduseelnõu seletuskirjas on küsimus maha vaikitud, on ka ministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter tunnistanud meedia vahendusel, et tegelikult oleks eelnõu seaduseks saamisel kolmandate isikute õigustele vägagi tõsine mõju ning et muu hulgas tähendaks seaduse vastuvõtmine ka seda, et näiteks usuühenduste poolne keeldumine rentida oma ruume homoseksuaalide organisatsioonile tooks kaasa riiklikud karistused.

SAPTK hoiatas juba 2014. aastal kampaaniat "Kaitskem üheskoos perekonda!" algatades, et kooseluseaduse läbisurumine on osa laiemast homoideoloogia kehtestamise püüdlusest, mille ilminguks saab olema ka usu-, veendumuste- ja südametunnistuse vabaduse jõuline ahistamine.

SAPTK: "Täna keskpäeva paiku kohtusime justiitsminister Urmas Reinsaluga ning andsime üle ligi 3300 inimese pöördumised…

Posted by Objektiiv on Teisipäev, 10. Oktoober 2017

Fookuses: võrdse kohtlemise seadusega ideoloogilist diktatuuri kehtestav riik käitub oma kodanike suhtes võõrriigina

Sotsiaalministeerium tahab ka usuühingud ideoloogilisele diktatuurile allutada

SAPTK sotsiaalministeeriumile: võrdse kohtlemise seaduse laiendamise plaan sillutab teed ideoloogilisele diktatuurile