Foto: World Image/Bigstockphoto.com

Paljud asjad loksuks Facebookis teineteise postitusi kommenteerides paika, kui kellegi teise seina käsitletaks justkui tema koduna, kus käitutakse külalisena, sellele vastava taktitundega, toonitab Varro Vooglaid, tuues esile viis hea tava põhimõtet, millest võiks antud küsimuses lähtuda.

Panin kirja mõned Facebookis teiste postituste kommenteerimise hea tava põhimõtted, millest oleks mõistlik kinni pidada. Püüan seda teha ise ja eeldan, et seda tehakse ka minu suhtes.

(1) ÄRA EMOTSIONEERI! Ära kasuta emotsioone argumendi aseainena ja hoidu teiste inimeste postituste all sõna võttes nende seina risustamisest. Kui ei ole midagi olulist lisada, esitatud väidete või faktide täpsustamise või parandamise või oluliste seonduvate asjaolude esile toomise teel, siis pole tingimata vaja kommentaare kirjutada.

(2) ÄRA ÜTLE INETULT! Eriti mitte postituses mainitud isikute kohta. Kellegi kohta isiklikult inetult ütlemine või vulgaarsete sõnade/väljendite kasutamine kellegi teise seinal on kohatu. Sellest pole mitte kunagi midagi kasu, küll aga saab sellega teha kahju – ka isikule, kelle seinal nii teha. Samuti näitab see enamasti, et inimene ei suuda argumenti esitada. Keskendu põhimõtetele/probleemidele, mitte isikutele.

(3) PÜSI TEEMAS! Kellegi teise seinal sõna võttes tee seda alati teemakohaselt, postitusega mitte seotud teemasid sisse toomata. Kui soovid käsitleda mõnda muud teemat, tee seda oma seinal või mõne teise, vastavat teemat käsitleva postituse all.

(4) OLE TAGASIHOIDLIK! Kellegi teise seinal sõna võttes hoia tagasihoidlikku joont. Kui just postituse autor ei astu sinuga arutellu, on oma seisukoht kohane teatavaks teha ühe, vajadusel kahe, mitte kümnete kommentaaridega. Pikemalt võib oma nägemust asjadest esitada oma seinal. See on eriti asjakohane, kui sa postituse autoriga ei nõustu ja tema seisukohta kritiseerid.

(5) ÄRA TROLLI! Kui sa kellegi seisukohaga mingis küsimuses ei nõustu, ei ole vaja seda tema seinal olevate postituste all pidevalt uuesti väljendada. Näiteks: kui sinu seisukoht on, et EKRE on üks reeturite kamp, siis ei pea seda kümneid kordi iga kasvõi kaudselt EKRE-t puudutava postituse all esile tooma. Lähtu eeldusest, et sinu seisukoht on teatavaks võetud, nagu ka eeldusest, et kellegi teise sein ei ole sinu eriarvamuse alaliseks eksponeerimiseks õige koht.

KOKKUVÕTTES loksuks paljud asjad paika, kui kellegi teise seina käsitletaks justkui tema koduna, kus käitutakse külalisena, sellele vastava taktitundega. Ma ei ütle, et olen ise suutnud alati neist põhimõtetest täiuslikult kinni pidada, aga kindlasti olen püüdnud neist printsiipidest juhinduda ja püüan edaspidigi. Mida oma seinal teha, see on igaühe enda asi, kuigi ka seal oleks muidugi hea juhinduda tsiviliseerituse ideaalist.