Varro Vooglaid esitamas riigikogus oma eelnõu, mis muudaks lihtsamaks emaduse tuvastamise kodusünnituse korral, 11. jaanuaril 2024. Foto: kuvatõmmis riigikogu videost

Neljapäeval lükati riigikogus tagasi parlamendisaadiku Varro Vooglaiu (EKRE fraktsioon) eelnõu, mis oleks lihtsustanud emaduse tuvastamist kodusünnituse korral ning mille kohaselt oleks saanud vastava tõendi väljastada perearst. Praegu kehtiva seaduse kohaselt tuleb aga kodusünni korral läbi viia DNA ekspertiis emaduse tõendamiseks ning taotleda sünni registreerimist kohtu kaudu.

Vooglaid soovis algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõuga (106 SE) täiendada lapse andmete registreerimise korda olukorras, kui laps sünnib kodus või teel tervishoiuteenuse osutaja juurde. Sellistel juhtudel oleks eelnõu kohaselt väljastanud vastava tõendi perearst.

Praegu kehtiva seaduse tingimustes on aga paljudel kordadel leidnud kodus või teel haiglasse lapse sünnitanud vanemad end olukorrast, kus ainus võimalus lapse sünni registreerimiseks on viia läbi DNA ekspertiis emaduse tõendamiseks ja taotleda sellele tuginedes lapse sünni registreerimist kohtu kaudu.

Seejuures ei ole seaduses üldse ette nähtud emaduse tuvastamise menetlust ning eelnevalt osutatud vajadus tõendada emadust DNA testiga on lihtsalt kohtupraktikas kasutusele võetud moodus, vahendab riigikogu pressiteenistus.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna Helmen Kütt (SDE), Anti Poolamets (EKRE) ja Mart Maastik (Isamaa).

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, ettepaneku poolt hääletas 46 ja vastu oli 20 riigikogu liiget ning sellega langes eelnõu menetlusest välja.

Vooglaid selgitas, et esitas kevadel selle seaduseelnõu lähtudes eesmärgist, et kodus sünnitanud perede alandav kohtlemine lõppeks ära ja et laste sünd saaks registreeritud ilma kohtu kaudu ja DNA testi abil emadust tõendamata. Ta leiab, et praegu peavad sellised vanemad tegema läbi ebamõistlikult koormava menetluse.

"Ootuspäraselt saatis koalitsioon minu eelnõu taas pikema jututa prügikasti. Just nii tehakse kõigi opositsioonisaadikute esitatud eelnõudega, sõltumata sellest, kas eelnõud on suunatud reaalse ja tõsise probleemi lahendamisele või mitte," lisas ta.

"Positiivse poole pealt võib tänasest päevast kaasa võtta koalitsioonisaadikute kinnituse, et kuigi minu eelnõud ei toetata, asutakse ministeeriumides ise probleemile lahendust välja töötama. Eks aeg näitab, kas see lubadus ka täidetakse," kirjutas Vooglaid oma kodulehel.

"Loodan vähemasti, et koalitsioon peab kinni lubadusest asuda ise probleemile lahendust otsima, kuna kõik tunnistasid, et probleem, mille lahendamisele on eelnõu suunatud, on reaalne ja vajab lahendust," kordas ta ka sotsiaalmeedias.

Vooglaid tõi välja ka Tallinna Halduskohtuski kõlanud seisukoha, mis osutab seaduse muutmise vajadusele: "Selleks, et suunata peresid turvalisemat sünnitusviisi valima, ei ole kohane „karistada" assisteerimata kodusünnituse kasuks otsustanud peresid põhjendamatult keerukamaks tehtud asjaajamisega."

Neljapäevast istungit on võimalik järelvaadata alljärgnevast videost:

Toimetas Martin Vaher