Wikipediat valdas pärast Google'i töötaja avaldust ärevus. Foto: Ibphoto/Bigstockphoto.com

Pärast endise Google'i töötaja kriitilise firmasisese kirja fenomenaalset levikut on Wikipedia toimetajad eemaldanud, peitnud või töödelnud materjale, millele James Damore lisaks teaduslikele töödele ja artiklitele viitas.

Breitbarti kaastöötaja andmetel üritati varjata või kustutada viiteid teadusuuringutele sugupoolte erinevusest.

Mäletatavasti võttis Damore luubi alla Google'is valitseva väidetavalt pahemale kaldu ja konservatiivsuse vastu suunatud kultuuri.

Ühe oma vallandamise põhjusena tõi Damore esile talle endise tööandja poolt omistatud süü "soostereotüüpide põlistamises."

Kõige palavikulisemat toimetamist täheldati neurootilisust puudutava artikli kallal, mida Damore tsiteeris sugupoolte erinevuse kontekstis.

T. D. Adleri ülevaade teema ümber lahvatanud "toimetajate sõjast" avaneb siit.

Töötaja kolleegidele: Google tümitab konservatiivsust