Youtube eemaldas Objektiivi 2017. aasta novembris avaldatud saate "Fookuses: elektroonilise side seadus on raskelt õigusvastane", põhjendades seda väidetava eksimisega platvormi keelu vastu "ahistada, ähvardada või küberkiusata".

Youtube'i üldsõnalise selgituse kohaselt on platvormil lubatud küll "kirglik debatt", aga mitte "pahatahtlik ahistamine". "Sisu, mis hõlmab ahistamist, ähvardusi, kiusamist või hirmutamist pole Youtube's lubatud," kirjeldab Youtube. Samuti ei tohtivat platvormil inimesi "jõhkralt solvata", kui nad kuuluvad näiteks mõnda "kaitstud gruppi".

Nimetatud saates arutlesid Varro Vooglaid ja Markus Järvi toona päevakajalise elektroonilise side seaduse teemal. Nimelt leiab selle seaduse alusel aset massiline elektroonilise side andmete kogumine ja kasutamine vaatamata sellele, et 2014. aastal kuulutas Euroopa Kohus sellise tegevuse aluseks olnud Euroopa Liidu direktiivi ELi põhiõiguste hartaga vastuolus olevaks. 

Ka juristid Kätlin Sehver ja Carri Ginter avaldasid toona artikli, milles kritiseerisid elektroonilise side seaduse alusel aset leidvat andmete kogumist ja kasutamist.

"Kes helistas milliselt numbrilt millisele numbrile. Mis kellaajal see kõne algas, mis kellaajal lõppes. Kus positsioneerus telefon, millelt kõne tehti. Millal keegi logis sisse internetti, millal seanss lõppes ning milliselt IP-aadressilt seanss tehti," loetles Vooglaid saates metaandmete liike, mida kehtiv seadus sideoperaatoritel salvestada ja vastavatele ametiasutustele edastada käskis.

Vooglaidi ja Järvi hinnangul oli olukord selgelt vastuolus elementaarsete isikuvabadustega ning lisaks sellele ka Euroopa Kohtu kahele otsusele, mis tühistasid Eesti vastava seaduse aluseks olnud Euroopa Liidu direktiivi õiguspärasuse.

Toimetas Jaanus Vogelberg