1987. aasta Hirvepargi miitingust osavõtjad, esiplaanil Tiit Madisson

23. augustil toimus Tallinnas Hirvepargis kogunemine, mille olid inspireerinud "Ameerika Hääl", õõnestusraadiojaamad "Vaba Euroopa" ja "Vabadus", samuti väike grupp varem Nõukogude-vastase tegevuse eest süüdimõistetud isikuid eesotsas T. Madissoniga. See spektaakel, mis mängiti nende poolt maha Nõukogude-vastase stsenaariumi järgi, tõi kahjuks kokku mõnisada uudishimulikku. Provokatsioon oli ühitatud Nõukogude-Saksa 1939. aasta mittekallaletungilepingu allakirjutamise aastapäevaga.

Kokkutulnud seadsid kahtluse alla lepingu õiguspärasuse ning tõlgendasid selle mõningaid sätteid demagoogiliselt, kodanlik-natsionalistlikelt seisukohtadelt. Spekuleerides eestlaste rahvuslike tunnetega, panid nad lilli Linda kuju juurde. Selle aktsiooniga püüdsid provokaatorid moonutada Eesti töötajate revolutsioonilist minevikku, heita varju, mustata Nõukogude võimu.

Rahva Hääl, 25.08.1987