Bewsey Lodge’i algkooli lapsed kirjutamas koolitunnis homoseksuaalseid armastuskirju. Foto: kuvatõmmis

Inglismaa algkoolis sunniti kõigest kuueaastaseid lapsi kirjutama armastuskirju, milles neil tuli kehastuda homoseksuaalseks muinasjututegelaseks, vahendab Lifesitenews.

18. septembril BBC Radio Manchesteri poolt avaldatud videos on näha, kuidas Warringtoni linnas Bewsey Lodge'i algkoolis sunnib õpetaja Sarah Hopson oma kuueaastaseid õpilasi kehastuma prints Henryks ning kirjutama oma meesteener Thomasele abieluettepaneku, eesmärgiga õpetada lastele erinevuste aktsepteerimist.

https://www.facebook.com/bbcmanchester/videos/530426800704457/

 

"Te olete prints Henry," ütleb õpetaja Hopson klaasile. "Te kirjutate Thomasele, miks oleks suurepärane mõte, et ta teiega abielluks."

Videos antakse ühtlasi teada, et "selles koolis õpetatakse lastele LGBT suhteid väga varakult": "see 6-aastaste klass õpib homoabielu kohta" ning lapsed "kõikides vanustes osalevad LGBT tundides."

Lapsed "sisenevad sellesse maailma ning leiavad sealt eest mitmekesisust ning nad teevad seda väga varakult," ütles Hopson BBC-le. "Ning mida aktsepteerivamad nad selles vanuses on, seda lihtsam on tulevikus, kuna lapsed aktsepteerivad seda juba praegu ning aktsepteerivad erinevusi enda ümber."

Algkooli programmiline homopropaganda

Bewsey Lodge'i algkool paistab olevat uhke selle üle, et nad propageerivad lastele eriti eesrindlikult homoseksuaalsust ja sooideoloogiat. Neil on sooneutraalne koolivorm ning kooli kodulehel on kirjas, et "igasugune homofoobia, transfoobia ja bifoobia on lubamatu". Käitumiseeskirjade kohaselt tuleb respekteerida igaühe sooidentiteeti, abielu või seksuaalset orientatsiooni.

Kooli isiku-, ühiskonna- ja terviseõpetuse programm soovib anda õpilastele "võimalusi, et enda ja teiste väärtusi, suhtumisi, uskumusi, õiguseid ja kohustusi avastada, selgitada ning vajadusel ka kahtluse alla seada."

Programmi kohaselt on selle üheks põhikontseptsiooniks "erinevus ja võrdsus (selle kõikides esinemisvormides)" ning selle eesmärgiks on õpetada lastele, "kuidas olla mitmekesise kogukonna produktiivne liige", ning selgitada neile nende "õigusi ja kohustusi mitmekesiste kogukondade liikmetena."

Täpsemalt kutsutakse seal üles õpetama lastele toetuse ja julgustuse leidmist erinevate seksuaalsete külgetõmmete ja tärkava seksuaalsuse jaoks, erinevust bioloogilise soo ja sotsiaalse sooidentiteedi ning seksuaalse orientatsiooni vahel, erinevate seksuaalsete külgetõmmete tunnustamist, aktsepteeritava terminoloogia mõistmist LGBT teemadel kõnelemiseks, vajadust võidelda seksistliku, homofoobse, transfoobse ning diskrimineeriva keelekasutuse ja käitumise vastu jne.

Suunistes antakse samuti mõista, et lihtsalt koos elamine ja tsiviilpartnerlus on inimeste teineteisele pühendumuse seisukohast võrdväärsed abieluga. Samuti kutsutakse neis üles lastele õpetama võimalikest pingetest ja vastuoludest inimõiguste, Suurbritannia seaduste ning kultuuriliste ja usuliste ootuste ning praktikate vahel. Seejärel kuulutatakse seal aga ka koheselt inimõiguste ülimuslikkust, määratlemata aga inimõiguste tähendust.

Juunis andis LGBT-organisatsioon Educate & Celebrate, mille eesmärgiks on muuta koole ja organisatsioone LGBT+ sõbralikeks, Bewsey Lodge'i algkoolile ka kuldauhinna seal tehtava LGBT-liikumist edendava töö eest.

Rahva pahameel

Mitmed BBC vaatajad reageerisid sellele uudisloole aga negatiivselt ning kritiseerisid kooli käitumist ja prioriteete, vahendab Breitbart.

"Miks mitte õpetada neile eluks vajalikke oskusi: kuidas süüa teha, kuidas pesu pesta ja triikida, kuidas rahaga mõistlikult ümber käia ja säästa, mida kujutavad endast pangakontod ja eluasemelaenud?" küsis üks vaataja. Teine kritiseeris kooli teravalt "täiskasvanute agenda peale surumise pärast väikestele lastele, kellel oleks sellest teemast tegelikult täiesti ükskõik, kui vanemad neile seda peale ei sunniks."

Lapsed "peaksid saama olla lapsed nii kaua kui võimalik," väljendas kolmas kommenteerija oma vastuseisu lastele niivõrd varajases eas seksuaalsete teemade tutvustamisele.

Uudise tõlkis Martin Vaher.

Sooideoloogia on jõudnud Eesti koolidesse