Belgia kaalub tõsist muudatuste tegemist oma kümne aasta eest vastu võetud eutanaasiaseaduses, mille kohaselt antaks eutanaasia kasuks otsustamise õigus ka alaealistele ja Alzheimeri tõvega inimestele.

Kõnealuse seaduseelnõu esitasid parlamendile sotsialistid ning on tõenäoline, et eelnõu saab ka teiste parteide toetuse. Kindlat kuupäeva eelnõu arutamiseks parlamendis pole veel paika pandud.

"Idee seisneb seaduse kaasajastamises ning vastuste pakkumises dramaatilistele ja piinarikastele juhtumitele," selgitas sotsialistliku partei esimees Thierry Giet.

2002. aastal seadustas Belgia eutanaasia teise riigina maailmas (pärast Hollandit), ent siiani kehtiv seadus annab eutanaasia kasuks otsustmise võimaluse vaid vähemalt 18-aastastele isikutele.

Loe lähemalt ajalehest The Daily Mail.