Briti salaluure peakorter Londonis. Foto: Bigstockphoto

Ühendkuningriigi välisluure MI6 hakkab etnilise diversiteedi huvides esmakordselt ajaloos palkama agente, kes ei ole sündinud Briti kodakondsusega vanematest, vahendab Daily Mail.

SIS (Secret Intelligence Service) soovib hõlmata kaadritesse isikkoosseisu "laiemast talendibaasist" ning kultiveerida teenistuses "erinevus rikastab"-poliitikat, mis võimaldaks tugineda inimestele, kellel on erinevad nägemused maailmast.

Tulevastelt kandidaatidelt ei oodata enam, et nad oleksid sündinud Briti kodakondsusega vanematest, kuigi Briti kodakondsuse omamine on veel kohustuslik.

Briti valitsuse anonüümseks jääda soovinud allikas informeeris pressi, et muudatuse taga on soov saada ligipääs suuremale tööjõubaasile. "Juhul kui me jätkaksime värbamist vaid Briti kodakondsusega vanematest sündinud isikute ringist, saaksime tulemuseks samanäolise kaadri eliitülikoolides võrsunud võsudest. Soovime isikkoosseisu, kes oleks eripalgelisem ning kes omaks võimet mõelda mittestandardsetes mallides".

Vaatamata muudatustele on teatud MI6 ametipositsioonidel nõutav topeltkodakondsusest loobumine (mis on Ühendkuningriigis üldjuhul lubatud). Samuti oodatakse kandidaatidelt, et vähemalt üks nende vanematest omaks kas Ühendkuningriigi kodakondsust või "sügavaid sidemeid" saareriigiga.

Liberaalsemaks on muutunud ka nõudmised vanusele. Kandidaatide varasem 55 aasta ülempiir on kaotatud ning salateenistuses töötamise alampiir langetati 21 aastalt 18 aastale.

SIS'i käivitatud värbamiskampaanias on apelleeritud ka puuetega inimestele. Initsiatiivi taga arvatakse olevat MI6 uut juhti Richard Moore'i, kelle abikaasa on nägemispuudega.

Sõltumata vanusest, päritolust või puude olemasolust otsib SIS eriliselt uusi töötajaid, kellel on kontakte Venemaal ja Hiinas.