Foto: lbryan/Bigstockphoto.com

Saksamaa parlamendi ehk Bundestagi sõltumatu juristide analüüs jõudis järeldusele, et USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa poolt 14. aprillil Süüria vastu teostatud raketirünnakud olid selgelt vastuolus ÜRO põhikirjas sätestatud relvastatud jõu kasutamise ja sellega ähvardamise keeluga.

Saksamaa valitsus toetas USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa poolt Süüria vastu toime pandud raketirünnakut, aga Bundestagi juristide värske raporti kohaselt oli rünnak vastuolus rahvusvahelise õigusega, vahendab Deutche Welle.

“Militaarse jõu kasutamine teise riigi karistamiseks tema rahvusvahelis-õiguslike kohustuste rikkumise eest kujutab endast rahvusvahelise õigusega sätestatud relvastatud jõu kasutamise keelu rikkumist,” märgiti raportis, mille koostas Saksamaa parlamendi sõltumatu analüüsi teenistus (Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages).

USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa panid laupäeva, 14. aprilli varahommikul toime raketirünnaku, olles eelnevatel päevadel süüdistanud Süüria valitsust 7. aprillil keemiarelva kasutamises ja seeläbi 40 inimese tapmises pealinna Damaskuse lähistel asuvas Douma linnas.

Vaid mõned tunnid pärast raketirünnakut teatas Saksmaa kantsler Angela Merkel, et kõnealune operatsioon oli “vajalik ja kohane”, et tagada keemiarelvade keelustamise konventsiooni nõuete täitmist.

Raporti palus koostada Saksamaa vasakpartei, mis pöördus ametnike poole taotlusega analüüsida sõltumatult, kas kõnealused raketirünnakud olid kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Raporti järeldustes tugineti ennekõike ÜRO põhikirjast tulenevale nõudele, mille kohaselt peavad organisatsiooni liikmesriigid hoiduma “oma rahvusvahelistes suhetes jõuga ähvardamisest või jõu tarvitamisest nii iga riigi territoriaalse puutumatuse, poliitilise sõltumatuse vastu kui ka mõnel muul viisil, mis ei ole kooskõlas ÜRO eesmärkidega.”

Raportis rõhutati, et jõu kasutamise keeld kehtib ka siis, kui mõni riik on rikkunud mõnda rahvusvahelist lepingut, nagu näiteks keemiarelvade keelustamise konventsiooni. Suurbritannia argumenti, et raketirünnakud olid vajalikud humanitaarse kriisi leevendamiseks ning ei kujutanud endast seega relvajõu kasutamise keelu rikkumist, ei peetud raportis põhjendatuks.

Raporti koostajate hinnangul ei leevenda raketirünnakud tsiviilisikute kannatusi käimasolevas sõjas ning pealegi ei ole isegi [rahvusvahelises õiguses mittetunnustatud – toim] humanitaarse interventsiooni teooria seisukohast selge, kas just Douma linnas väidetavalt toimunud keemiarünnakut peaks käsitlema sellise otsustava sündmusena, mis annaks humanitaarsele interventsioonile õigustuse.

Veelgi enam, raportis jäädi põhimõttelisele eriarvamusele Saksamaa välisministri Heiko Maasiga, kelle sõnul olid raketirünnakud põhjendatud, kuna ÜRO Julgeolekunõukogu ei suutnud väidetavale keemiarünnakule kohaselt reageerida. Raporti analüüsi kohaselt ei mõjuta Julgeolekunõukogu otsuste langetamine või nende langetamata jätmine relvajõu kasutamise keelu kehtivust.

Mitmete Bundestagi liikmete sõnul on juristide analüüs Saksamaa valitsusele justkui “laks vastu nägu”, kuna valitsus oli raketirünnakuid õigustades aidanud “õõnestada” rahvusvahelist õigust. Sellest hoolimata õigustas Merkeli partei välispoliitika sekretär Roderich Kiesewetter valitsuse positsioone, kirjutades Twitteris:

“Mõnikord on tarvis lähtuda poliitiliselt sobilikest hinnangutest selle kohta, kuidas rahvusvahelise õiguse rikkumistesse suhtuda… Kuigi raportis leiti, et raketirünnakud olid rahvusvahelise õigusega vastuolus, leian ma, et meie valitsus tegutses arukalt!”

Varem on USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa raketirünnakute vastuolu rahvusvahelise õigusega toonitanud ka mitmed teised tunnustatud rahvusvahelise õiguse spetsialistid. Samale järeldusele on osutanud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor, akadeemik Lauri Mälksoo.

Sarnaselt Saksamaa valitsusele on kõnealuseid raketirünnakuid õigustanud ka Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas, välisminister Sven Mikser kui ka kaitseminister Jüri Luik. Samuti on rünnakule toetust avaldanud opositsioonierakondade esindajad: EKRE aseesimees Jaak Madison nimetas raketirünnakut “kiiduväärseks” ning Reformierakonna aseesimehe Urmas Paeda sõnul olevat rünnak olnud “vajalik”.

Professor Lauri Mälksoo: Süüria vastu suunatud raketirünnak on enamiku rahvusvahelise õiguse asjatundjate hinnangul õigusvastane

Eesti poliitiline juhtkond õigustab USA omavolilist rünnakut Süüriale