San Francisco kohal laiuva sinitaeva poole on tõusnud paraadil uhkeldava isiku värvikirev homorusikas. Foto: Scanpix

California on keelanud osariigi valitsuse teenistuses olevatel ametnikel reisimise osariikidesse, mis on võtnud vastu usuvabadust kaitsvaid seadusi.

Peaprokurör Xavier Becerra on ühepoolselt keelustanud kõik osariigi kulul sooritatavad sõidud Alabamasse, Kentuckysse, Lõuna-Dakotasse ja Texasesse.

Põhjuseks on, et nimetatud osariigid on võtnud vastu seadused, mis lubavad loomulikku abielu ja bioloogilist sugu austavatel ja toetavatel inimestel elada oma usu ja südametunnistuse järgi.

Becerra sammud on mõeldud survestamaks mainitud osariike hülgama seadusi, millega kaitstakse kristlasi, kes on vastu pederastiale ja/või ei nõustu nn sooteooriaga.

Alabama võttis maikuus vastu seaduse, mis lubab kristlikel lapsendusagentuuridel järgida laste kodudesse paigutamisel oma usust tulenevaid moraalseid kriteeriume. Sellest tulenevalt annavad nad lapsi eelkõige tervetesse ja stabiilsetesse peredesse, kus on ema ja isa.

Kentuckys jõustus märtsis seadus, mus tunnustab õpilaste kristlike organisatsioonide õigust järgida riiklikes õppeasutustes oma usulisi õpetusi ja tõekspidamisi, keelates juhtkonnal karistada õpilasi oma veendumuste väljendamise eest.

Lõuna-Dakota kaitseb kristlikke lapsendusagentuure, kes üritavad paigutada lapsi traditsioonilistesse peredesse.

Lõuna-Dakotale sarnase seaduse võttis juunis vastu ka Texas. Lisaks lubab Texas kristlikel organisatsioonidel keelduda abordile viivatest suunamistest ja saatekirjadest.

Tegelikult kehtivad California keelud koguni kaheksale osariigile – mustas nimekirjas istusid juba ees Kansas, Mississippi, Põhja-Carolina ja Tennessee.

Reiside korraldamine on keelatud ka riiklikele ülikoolidele, mis mõjutab tudengite osalemist spordivõistlustel.

Texase peaprokuröri Ken Paxtoni kommunikatsioonibüroo juhataja Marc Rylander leiab president Donald Trumpi sissesõidukeelu kontekstis, et “see on naljakas, kuidas seesama osariik, mis järeleandmatult võitleb terroristide meie maale tuleku takistamise vastu … tahab nüüd kalifornialasi Texasest eemal hoida.”