Kaader sotside loosungitest valimiskampaanias. Foto: ERR

Järva-Jaani gümnaasiumist vallandatud kooliõpetaja Priit Dievese (EKRE) kaasuses on jäänud seni avaliku tähelepanuta tõsiasi, et üks Dievese kaebuse rahuldamisest keeldunud töövaidluskomisjoni liikmetest kuulub sotsiaaldemokraatide ridadesse.

Töövaidluskomisjon langetas 11. augustil otsuse mitte rahuldada Järva-Jaani gümnaasiumist arvamusartikli avaldamisega seonduvalt vallandatud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Priit Dievese kaebust.

Seni ei ole aga avalikkuse tähelepanu pälvinud tõsiasi, et Krista Nukat ehk üks Dievese kaebust menetlenud töövaidluskomisjoni kolmest naissoost liikmest, kes oli komisjonis töötajate esindajana, kuulub sotsiaaldemokraatlikusse erakonda. 2013. aastal kandideeris Nuhkat ka Paide linna volikokku.

Screen Shot 2016-08-29 at 15.48.53
Väljavõte erakondade liikmelisuse otsingu süsteemist Äriregistris.

Töövaidluskomisjoni menetluses Dievest nõustanud Varro Vooglaiu sõnul ei ole võimalik järeldada, nagu mõjutanuks ühe komisjoniliikme kuulumine sotsiaaldemokraatide ridadesse menetluse tulemust, ent kuivõrd Dieves on sotsidega vaenujalal oleva EKRE Järva-Jaani piirkonna juht, siis olnuks korrektne, kui töövaidluskomisjon ei oleks juhtumi üle otsustamisse kaasanud sotside esindajaid.

“Praegusel juhul ei saa paraku välistada, et töövaidluskomisjon lähtus oma hinnangu kujundamisel muu hulgas kaalutlustest, millel ei tohiks niisuguses menetluses mingit kohta olla,” märkis Vooglaid, kelle hinnangul süvendab niisugust muljet tõsiasi, et töövaidluskomisjon ignoreeris täielikult Dievese kõige kaalukamaid argumente, mis apelleerisid igaühele põhiseadusega tagatud õigusele vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil.

“Raske on öelda, millest see tingitud oli, aga igal juhul jääb faktiks, et komisjon nõustus kriitikavabalt Dievese vallandanud koolijuhi seisukohaga, justkui ei tohikski õpetaja oma kutset mainides ühiskondlikus diskussioonis osaleda ning justkui oleks koolil õigus õpetajaid vallandada, kui nad seda siiski teevad,” märkis SAPTK juhatuse esimees.

Töövaidluskomisjon tegutseb Tööinspektsiooni all, mida omakorda juhib 1997. aastast Reformierakonda kuulunud ning aastatel 2007–2009 sotsiaalministrina töötanud Maret Maripuu.

Priit Dieves on teatanud, et kavatseb töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustada kohtus, milleks tal on aega kuni 11. septembrini.