Tallinna piiskoplik toomkirik. Foto: Veiko Vihuri

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) piiskoplik nõukogu otsustas teisipäeval, 17. oktoobril Tallinna toomkirikus toimunud koosolekul, et vastava õigusega luteri kiriku vaimulikel lubatakse jätkata abielude riikliku sõlmimist ka pärast "sooneutraalse abielu" kehtima hakkamist tuleva aasta alguses, tingimusel, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel.

Pärast perekonnaseaduse muutmist riigikogus käesoleva aasta juunis otsustas EELK konsistoorium peatada kuni piiskopliku nõukogu vastava otsuseni abiellumise avalduste vastuvõtmise riiklike abielude sõlmimiseks alates 1. jaanuarist 2024. 

Teisipäeval Tallinna toomkiriku ajaloolises käärkambris toimunud piiskopliku nõukogu koosolekul arutasid piiskopid, kirikuvalitsuse liikmed, praostkondade praostid ja vaimulike konverentsi esindajad perekonnaseaduse uue redaktsiooni sõnastuse, sisu ja tähenduse üle. Analüüsiti, millised moraalsed või usulised takistused seaduse uue redaktsiooni alusel riiklike abielude sõlmimise õigust omavatele vaimulikele kaasnevad, vahendab EELK veebiväljaanne eKirik

„Oluline on rõhutada, et riiklik abielu ja kiriklik abielu on olnud kogu aeg sisult ja tähenduselt erinevad. Uuest aastast Eestis kehtima hakkav olukord toob selle erinevuse veel rohkem esile, rõhutades samas kirikliku abielu pühadust", kommenteeris peapiiskop Urmas Viilma.

Arutelu tulemusel pani peapiiskop hääletusele kolm alternatiivi edasiseks toimimiseks. Abielude sõlmimise lõpetamise, nendega senistel tingimustel jätkamise või täpsustatud tingimustel jätkamise vahel hääletades leidis piiskopliku nõukogu ülekaaluka toetuse viimane alternatiiv.

Otsuse kohaselt võivad EELK vaimulikud jätkata uuest aastast abielude riikliku sõlmimisega tingimusel, et registreeritakse mehe ja naise abielu. Lisaks peavad abiellujad vastama abielu teostumiseks vajalikele tingimustele nõnda nagu seda mõistab ja õpetab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

EELK vaimulike poolt välja antud konservatiivne kristlik veebiajakiri Meie Kirik rõhutab, et tuleb meeles pidada, et vaimulik laulatab abielu vastavalt kiriku õpetusele ja nõuetele ning sel juhul on tegemist kirikliku talitusega, mida riik ei reguleeri.

Abielu riiklik registreerimine on kiriku poolt vabatahtlikult võetud lisaülesanne ning seda õigust ei ole automaatselt igal vaimulikul, vaid üksnes asjakohase riikliku koolituse läbinud kirikuõpetajatel.

Niisamuti sätestab praegu kehtiva perekonnaseaduse paragrahv 6, et "abielu sõlmimise kinnitamiseks õigustatud vaimulikul on õigus keelduda abielu sõlmimisest, kui abielluja ei vasta kirikus, koguduses või koguduste liidus kehtiva usutunnistuse järgsetele abielu sõlmimise tingimustele".

Toimetas Martin Vaher