EELK Viru praost Tauno Toompuu. Foto: S. Gallay, LWF

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Viru praost ja Rakvere kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toomuu kirjutab Instagramis, et Eestile on suurimaks ohuks mitte liberaalsed väärtused ühes homo- ja multi-kultuursuse ideoloogiaga, vaid natsi-meelne paremäärmuslik partei valitsuses.

"Tõeliseks ohuks Eestile ei ole mitte moslemid ega liberaalsed väärtused, vaid paremäärmuslik ja populistlik poliitika, mis flirdib ajaloo prügikasti kuuluvate ideoloogiatega," kirjutab Toompuu ja lisab, et järgmiseks tasandiks selles ohus on niisuguse poliitika elluviijate sümpaatia "nn kristliku Venemaa" suhtes.

"See on oht, millega me peame võitlema ja mille vastu ma ka kavatsen võidelda," kuulutab praost oma inglise keelses postituses.

Toompuule vastab tema postituse all EELK peapiiskop Urmas Viilma, kes nõustub hinnanguga, et EKRE näol on Eesti Vabariigi valitsuses paremäärmuslik erakond, ent kes toonitab samas, et valitsus tervikuna selle pärast veel paremäärmuslik ei ole.

"Jah, meil on valitsuses paremäärmuslik erakond, ent see ei ole muutnud Eestit ebaturvaliseks kohaks," kirjutab Viilma ja lisab: "Mind üllatab, et mees, kes on andnud vande kaitsta Eestit nii heas kui ka halvas [viide Toompuu kuulumisele kaitseliitu– toim], on valmis nii rutakalt viskama kivi oma kodumaa pihta pelgalt selle pärast, et meil on valitsuses paremäärmuslik erakond."

Kuigi Viilma selgitab, et Eesti ei ole paremäärmuslikum kui mitmed teised lääneriigid, kus olevat samuti paremäärmuslased võimu juures, vastab Toompuu oma ülemusele, et ta ei saa niisuguse hinnanguga nõustuda.

"Vägivald LGBT-inimeste ja tumedanahaliste inimeste vastu on meie riigis tõusuteel. Pärast seda, kui ma asusin kaitsma LGBT-inimeste õigusi ja moslemi-immigrantide huve, hakkasin saama ähvardusi nii sotsiaalmeedias, eravestlustes, tänavatel kui ka kirikus. Tunnen end nüüd palju ebaturvalisemalt kui varem. Valitsuse tõttu on niisugune vihakõne üha levinum ja tavalisem," kirjutab ta.

Viru praosti sõnul on EKRE ohuks vabadusele, suveräänsusele ja demokraatiale ning tõsiasi, et see partei saab üldse valitsusse kuuluda, näitab demokraatia nõrkust.

"Tänu demokraatiale saavad nad meie riiki hävitada. See on demokraatia nõrkus. Just seepärast peame nende vastu võitlema ning kõnelema valju häälega, et meie valitsus koos populistliku parteiga ei esinda rahva enamuse tahet ja et enamik eestlasi tahavad elada mitte tigedas natsi-meelses riigis, vaid avatud, liberaalses ja Euroopa-meelses riigis. Sest alternatiiv liberaalsele demokraatiale on turvalisuse puudumine ja kasvav vägivald vähemuste vastu."

Oma vastuses Toompuule kordab Viilma arvamust, et ühe paremäärmusliku partei valitsusse kuulumise tõttu ei saa kogu Eesti Vabariigi valitsust paremäärmuslikuks tembeldada. Oma arvamust, miks EKRE kujutab endast paremäärmuslikku erakonda, Viilma ei põhjenda.

Toompuu on varem silma paistnud Rakveres toimuva homofilmide festivali Festheart aktiivse toetajana. Muu hulgas on ta Rakvere linnavolikogu liikmena seisnud järjepidevalt selle eest, et kõnealune festival saaks linnavolikogu kaudu maksumaksjate rahastust. Festhearti peakorraldaja Keio Soomelt, kes on tuntud ühe peamise homoaktivistina Eestis, on ühtlasi Toompuu juhitud EELK Rakvere Kolmainu koguduse nõukogu liige.

Kuigi Viilma juhib Toompuule vastates tähelepanu Kaitseliidu ametivandele, jääb tähelepanuta EELK kirikuõpetaja ametivanne, mille kohaselt on EELK õpetaja ametisse astunu tõotanud ja vandunud Jumala ees truudust "õpetusele, mis on rajatud Jumala selge ja terve sõna, prohvetite ja apostlite kirjade peale Vanas ja Uues Testamendis, mis on meie usu ainus juhtnöör ja on Evangeeliumi-Luteri Usu Kiriku usutunnistuse kirjadesse üles pandud."

Kõiki suuremaid kristlikke usuühendusi (sh EELK) koondava Eesti Kirikute Nõukogu ühisavalduse kohaselt peavad "kõik EKN liikmeskirikud, tuginedes Piibli autoriteedile, […] ühtviisi taunitavaks nii samasooliste abielu kui ka vastava partnerlussuhte seadustamist või tunnustamist kiriku poolt aktsepteeritud kooseluvormina. Kõnealust seksuaalpraktikat käsitlevad piiblitekstid kinnitavad, et homoseksuaalsus on patt selle erinevates avaldumisvormides."

Toimetas Varro Vooglaid