Alljärgnevas kirjas Riigikogule väljendab Eesti Juudiusu Kogudus oma taunivat seisukohta kooseluseaduse eelnõu suhtes ning ühtlasi täielikku nõustumist Eesti Kirikute Nõukogu poolt antud küsimuses väljendatud vaadetega.

Lugupeetud Riigikogu liikmed!

Eesti Juudiusu Kogudus nõustub täielikult Kirikute Nõukogu kirjas (24.04.2014 Nr 9-5/303) toodud mõtetega ja väljendab muret kooseluseaduse läbivaatamise pärast Riigikogus. Selles toodud seadused on vastuolus Tora põhimõtetega pere ja abielu kohta.

Kaasajal, kui ühiskonna moraalinormid on ümbervaatamisel, kui teleriekraanidel nähtu õhutab noori vägivallale ja moraalitusele, kui alkohol ja narkootikumid leiavad üha nooremaid tarbijaid, suudab ainult tugev perekond mees-naine-lapsed tagada eetilisuse ja moraalsuse ühiskonnas.

Oleme veendunud, et riigi ja Parlamendi peaülesandeks peaks saama perekonna staatuse igakülgne tugevdamine, vähekindlustatud perede aitamine, sellise moraalse ja materiaalse kliima loomine, mis võimaldab Eesti peredel elada väärikalt ja kasvatada lapsi seaduste alusel, mis on aastasadu olnud inimkonna eetilis – moraalseks koodeksiks.

Nn partnerlus- ehk kooseluseadus, mis lubab Eestis ametlikult registreerida gei-abielusid, lapsendada homoseksuaalsetel paaridel alaealisi lapsi, võrdsustades traditsioonilisi ja mittetraditsioonilisi abielupaare, annab hävitava löögi nii pereinstitutsioonile kui ka kogu ühiskonnale.

Loodame, et Riigikogu arutab antud seadust väga tõsiselt ja võtab otsustamisel kindlasti arvesse usuringkondade arvamust.

Rabi Shmuel Kot       Boris Oks
Eesti pearabi               Eesti Juudiusu Koguduse esimees