Foto: Facebook

Eesti Kirikute Nõukogu on esitanud vaide valitsuse 30. juuli korralduse nr 270 jumalateenistustele seatud piiranguid puudutava osa asjus. EKNi hinnangul rikuvad korralduse sätted koguduseliikmete õigusi ning tervisetõendi nõue on vastuolus usuvabaduse printsiibiga, vahendab portaal Meie Kirik.

EKN rõhutab, et avalike jumalateenistuste ja usuliste talituste korraldamist ei saa põhiõiguste mõttes taandada pelgalt kogunemisvabaduse realiseerimisele, vaid usuvabaduse sisu ja olemus on nii märksa laiem kui spetsiifilisem.

EKN leiab, et valitsuse korraldus seab kahtluse alla usuvabaduse reaalse tagamise. EKN märgib, et usuvabaduse oluliseks koosseisuliseks tunnuseks on põhiseaduse § 40 mõttes õigus koguneda ning osaleda jumalateenistusel või usulisel talitusel.

Tervisetõendi nõue on EKNi hinnangul vastuolus usuvabaduse printsiibiga, sest õigus osaleda jumalateenistusel soovi korral anonüümselt on põhiõigus. Samuti on see vastuolus sellega, mis on kiriku ja koguduse olemus ja eesmärk.

Valitsuse korralduses ega seletuskirjas ei ole ka mingil viisil põhjendatud, millistel kaalutlustel on kehtestatud osalejate piirarvudeks siseruumides 50 ja välistingimustes 100.

EKN väljendab seisukohta, et põhiseaduse mõttes ei oleks vastuolu selles, kui avalikud jumalateenistused ja avalikud usulised talitused eristataks läbiviimise tingimuste poolest teistest avalikest kogunemistest või üritustest (nt kontsertidest või teatrietendustest), sest võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine eeldab, et võrdses olukorras olevaid isikuid koheldakse võrdselt ning ebavõrdses olukorras olevaid isikuid ebavõrdselt.

Samuti leiab EKN, et Eesti oli pigem erandlik avalike jumalateenistuste täieliku keelustamisega ning ka antud juhul, kui kogudusi soovitakse sundida kontrollima tervisedokumente jumalateenistuste puhul, kus võiks osaleda enam kui 50 inimest, ei ole toodud korralduse seletuskirjas mitte ühtegi näidet riikidest, kus kogudusi sunnitaks selliselt käituma.

Vaides märgitakse veel, et korralduse vastuvõtmisel ei kuulatud ära EKNi arvamust ega arvestatud usuliste ühenduste spetsiifikat, sest koguduste töökorraldus on võrdsustatud kultuuri- või meelelahutusasutuste töökorraldusega.

EKN palub valitsusel jumalateenistusi ja usutalitusi puudutav korraldusest välja jätta, vajaduse korral aga kehtestada siseruumides hajutatuse ja 50% täituvuse nõue.

Toimetas Martin Vaher