Välisminister Urmas Reinsalu Berliinis. Foto: Scanpix

Eesti on sarnaselt mitmele Euroopa Nõukogu liikmesriigile teada andnud, et aktiveeris Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 15, mis annab võimaluse piirata osaliselt usu-, sõna- või muid vabadusi. Eestis kehtib seoses COVID-19 haiguspuhanguga alates 12. märtsist eriolukord.

1953. aastal jõustunud konventsiooni 15. artiklis öeldakse: „Sõja ajal või muus hädaolukorras, mis ohustab rahva eluvõimet, võib konventsiooniosaline võtta meetmeid, millega ta peatab konventsiooniga võetud kohustuste täitmise ulatuses, mis on olukorra tõsiduse tõttu vältimatult vajalik, tingimusel et meetmed ei ole vastuolus tema teiste rahvusvahelise õiguse järgsete kohustustega.“

20. märtsil teavitas Eesti välisministeerium Euroopa Nõukogu peasekretäri kõnealuse artikli käivitamisest. (Euroopa Nõukogu ei ole Euroopa Liidu institutsioon.)

Välisminister Urmas Reinsalu selgitas, et välisministeeriumi juristide hinnangul on korrektne informeerida seoses hädaolukorraga, et võidakse kasutada meetmeid, millega piiratakse konventsioonis tagatud õigusi.

Koroona- ehk pärgviiruse leviku tõkestamiseks on eriolukorras kehtestatud ulatuslikud piirangud – näiteks on piiratud inimeste liikumis- ja kogunemisvabadust, kuid samuti näiteks usutalitustel osalemist. Haigestunud inimesed peavad püsima isolatsioonis.

Urmas Reinsalu sõnul on õigus elule eeldus teiste inimõiguste teostumiseks, seega tuleb selleks kasutusele võtta asjakohased meetmed.

„Loomulikult peab hoiduma ebaproportsionaalsetest meetmetest, need peavad põhinema reaalsel ohuhinnangul ja kehtima vaid senikaua, kuni need täidavad oma eesmärki. Sellepärast on ka Eesti eriolukorra kehtivus määratud tähtajaliselt, ja selle võib vajadusel varem lõpetada aga võib ka pikendada,“ ütles Reinsalu usutluses ERRile.

„Vabaduste piiramisele on alternatiiv, selle ütles hästi välja Leedu tervishoiuminister: alternatiiv on looduslik valik,“ lisas ta.

Küsimusele, miks peaminister Jüri Ratas ei teadnud midagi välisministeeriumi kirjast, vastas Reinsalu, et selle kirja saatmise protseduur ei näe seda ette ning sel pole samuti välisministri allkirja.

Toimetas Veiko Vihuri