Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta. Foto: Scanpix

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Naisühendus peab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakosta ideed võtta perekonnaseadusest välja mõisted ema ja isa otseseks rünnakuks ühiskonna alustalade vastu.

“On irooniline, et võrdõigusvolinik Liisa Pakosta tuli ema-isa mõiste kaotamise plaaniga välja lastekaitsepäeval. Vastavalt lastekaitseseadusele peab perekond toetama lapse arengut ja rahuldama lapse psühholoogilisi vajadusi. On selge, et samasoolised lapsevanemad seda võimaldada ei suuda,” ütles EKRE naisühenduse esimees Kairet Remmak-Grassmann.

“Uuringud näitavad, et traditsioonilisest perekonnast pärit lapsed on täiskasvanuks saades edukamad, parema psüühilise tervisega, majanduslikult kindlustatumad, tasakaalukamad ning õnnelikumad oma inimsuhete üle.”

Grassmanni sõnul on kahetsusväärne, et võrdõiguslikkuse sildi all tegeleb riiklik institutsioon ühiskonna alustalade lammutamisega.

“Sellised eksperimendid oma laste ja oma rahva tulevikuga on kuritegelikud. Kui Pakosta soovib peremudeli muutmise üle avalikku arutelu, siis meie arvame, et kooseluseaduse debatt ja avaliku arvamuse uuringud näitasid üheselt, mida rahvas homoabielust arvab. Perepoliitika debatt ühiskonnas peaks keskenduma hoopis sellele, kuidas kaitsta traditsioonilist peret ja kuidas luua tingimused, et Eestis oleks rohkem heal järjel lasterikkaid perekondi,” ütles Grassmann.