Euroopa Komisjoni tööhõive ja sostiaalõiguste komissar Nicolas Schmit. Foto: Scanpix

Euroopa Komisjon on alustanud läbirääkimisi äri- ja ametiühingute esindajatega, mille eesmärgiks on kehtestada Euroopa Liidus “õiglane miinimumpalk”.

Teisipäeval kuulutas Euroopa Komisjon, et paljud töötavad inimesed Euroopa Liidus elavad palgavaesuses ja ühendus vajab uut raamistikku, mille alusel panna paika miinimumpalgad, vahendab Deutsche Welle.

“Kõik töötajad peavad saama õiglast palka, mis tagab normaalse elatustaseme,” rääkis Luxemburgi Sotsialistlikku Töölisparteid esindav Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste komissar Nicolas Schmit.

Teisipäeval (14.01.2020) äri- ja ametiühingutega alanud konsultatsioonid kestavad kuus nädalat. Suve alguseks peaks nende läbirääkimiste tulemusena valmima konkreetsed ettepanekud ja selle pealt omakorda 2021. aastaks Tegevuskava (Action plan). Seejärel tuleb Komisjoni sõnul Tegevuskava heaks kiita “kõige kõrgemal poliitilisel tasemel”.

“Komisjon on ärakuulamisrežiimil: me tahame teada, kas meie sotsiaalpartnerid usuvad, et EL sekkumist on vaja ja kui on, kas nad tahavad sellest omavahel rääkida,” lisas Komisjoni esindaja.

Kaitse vaesuse eest

Euroopa Liidu ametnikud rõhutavad, et kahekümne üheksas liikmesriigis ei soovita kehtestada “üks suurus sobib kõigile miinimumpalka”. Schmiti sõnul ei saa Komisjon teha ühtegi ettepanekut, mis kirjutaks ette, millisel tasemel palgad tuleb kehtestada.

Samas soovib Liidu täidesaatev organ tagada, et kõik olemasolevad süsteemid oleksid “adekvaatsed” ja käiksid ajaga kaasas. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on varem arvanud, et kõik töölised peaksid, sõltumata kus nad töötavad, saama “õiglast miinimumpalka”.

Euroopa Liidus arvatakse inimesed, kes saavad vähem kui 60 protsenti majapidamiste mediaansissetulekust, elavat vaesusriskis. Kuuekümne protsendi piir peaks olema Komisjoni arvates ka miinimumpalga alampiir.

Euroopa Liidu 28-st liikmest on miinimumpalk kehtestatud 22-s riigis. Kuues riigis – Taanis, Rootsis, Soomes, Austrias, Itaalias ja Küprosel kehtib sektoripõhine miinimumpalk.

Ühtse miinimumpalga raamistiku kehtestamise plaani viis Komisjoni Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioon.

Pikemalt saab üleliidulise miinimumpalga kavast lugeda siin (MS Wordi dokument).

Toimetas Karol Kallas