Suletud restoran Roomas. Foto: Scanpix

Koroonaviiruse esimene laine põhjustas Euroopa Liidus umbes 6 miljoni töökoha kaotuse. Enim said ühiskonna lukkukeeramise tulemusena kannatada noored, naised ning ajutised töölised, kelle sotsiaalmajanduslik olukord halvenes rängemalt kui 2008-2009 finantskriisi ajal, vahendab märtsi alguses avaldatud Eurofoundi raportit uudisteagentuur Reuters.

Uurimusest nähtub, et kaugtöö, lühiajalised tööskeemid ning riigipoolsed abipaketid aitasid küll paljude töökohtade formaalsele säilitamisele kaasa, ent põhjustasid suure osa töötajate passiivsuse tööturul, ilma, et nende kadunud tööpanus oleks ametlikus töötuse statistikas peegeldunud.

Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi poolt läbi viidud uuringu andmetel oli 2020 kevadel Euroopa Liidus 5,7 miljonit töökohta vähem kui 2019 viimases kvartalis ning 6,3 miljonit töökohta vähem kui oleks võinud konjunktuuri pinnalt prognoosida 2019. aasta lõpus.

Euroopa Liidu 2019. aasta neljanda kvartali tööhõive näitaja ulatus 201 miljoni tööliseni.

Eurofound, mille ülesandeks on elu- ja töötingimuste edendamine ELi 27 liikmesriigis, kinnitas, et ajutiste lepingute maht langes blokis tervikuna 17% võrra, tuues kaasa suurimad probleemid eeskätt Hispaanias, Prantsusmaal, Poolas, Itaalias ja Kreekas. 

Kõige rängemini tabas koroonasulgude poolt esile kutsutud töökohtade kaotus noori. Noorte tööhõive kärbus 2020 esimeses pooles veel dramaatilisemalt kui 2008 aasta kriisi ajal. Koroonakriisist tulenevad töökaotused tabasid hiljuti tööturule sisenenud Euroopa töötajaid sedavõrd rängalt, et mõnede analüütikute hinnangul loob see eeldused suisa nn “kadunud generatsiooni” tekkimiseks.

Erinevalt 2008 finantskriisist tabasid koroonasulgudest tingitud koondamised eelkõige naisi, kuna puudutasid mitmeid sektoreid, kus naiste tööhõive ületab oluliselt meeste oma, nagu turism, majutus, restoranid, jms.

Koroonakarantiinid süvendavad Eurofoundi uurimuse kohaselt sotsiaalset kihistumist, kuna piirangud mõjuvad laastavamalt neile, kellel pole võimalik asuda kaugtööle ning säilitada seeläbi oma töökoht.

Toimetas Markus Järvi