Foto: Objektiiv

Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk selgitas vastuses Varro Vooglaiu kaebusele, et ta ei näe probleemi olukorras, kus saatesse "Ringvaade" kutsuti "soovahetuse" teemal ühiskonnale selgitustööd tegema transsooline prostituut.

4. oktoobri Ringvaates tutvustas homoaktivist Keio Soomelt LGBT filmifestivali Festheart. Saates näidatu vastu astus välja SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid, kes heidab ERR-ile ette kallutatust ja seaduse eiramist.

Kuna LGBT filmifestivali tänavuse programmi rõhk oli transsoolisusel, oli stuudios kaasas ka nn soovahetuse läbi teinud Susanna.

Vooglaid: ERR rikub seadust

Oma kirjas ERR-i ajakirjanduseetika nõunikule juhib Vooglaid tähelepanu, et niisuguse saate eetrisse laskmisega rikub avalik-õiguslik meediakanal ERR-i seadusest tulenevaid nõudeid.

"Rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Selleks loob Rahvusringhääling programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, mis ükshaaval või kogumis väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit," tsiteeris Vooglaid rahvusringhäälingu seaduse paragrahvi 4 punkti 7.

SAPTKi esimees osutas, et "Ringvaate" saatejuhid on ka ise nn seksuaalvähemuste esindajad ega tegutse antud teemaga seonduvalt erapooletult.

"Ei ainsatki kriitilist küsimust, ei ainsagi väite kahtluse alla seadmist, ei mingit arvamuste paljusust – ainult ühemõtteline transsoolisuse ideoloogilise programmi ettekandmine," kirjutas Vooglaid kaebuses ERRile.

Eetikanõuniku ja peatoimetaja sõnul on asjad tasakaalus

Tammerki vastus Vooglaiule selgitas, et "Ringvaate" lõik oli informatiivse iseloomuga intervjuu filmifestivali tutvustamiseks. Seejuures markeeriti, et festivalil on vastaseid, ent nende häälekus on kadunud.

"Vanasti oli imeasjaks habemega naine. Nüüd on samal põhjusel meelelahutussaatesse kurioosse külalisena kutsutud soovahetaja," sõnas Tammerk.

ETV peatoimetaja Marje Tõemäe selgitas omalt poolt, et "Ringvaade" on oma valikutes avatud ning hoiab head tasakaalu erinevate teemade osas.

"Paljud saate lood on perekonnakesksed. Kuna saade on eetris igal tööpäeval, on mõistetav, et Te ei suuda meenutada ühtegi korda, kui saates väärtustataks perekonda," märkis Tõemäe.

Ebaväärikas teki alla piilumine

Tammerk ei nõustunud ka Vooglaiu kriitikaga Marko Reikopi intervjueerimishoiakute suunas. Tema sõnul pole kohane kõrvutada erakonnajuhi intervjueerimise stiili sellega, kuidas esitatakse küsimusi kultuurifestivali korraldajale või "soovahetanule".

"Palun jätke mind kõrvale ebaväärikast teki alla piilumisest, mida Te oma kaebuses esitatud väidetega saatejuhtide seksuaalse orientatsiooni kohta teete. Saatejuhi eraeluline taust võib saada oluliseks kui ta tegutseb näiteks mingi valdkonna aktivistina," märkis Tammerk.

Kokkuvõtteks leidis ERR-i ajakirjanduseetika nõunik, et saates ei ole rikutud tasakaalu teemade valiku osas ega erapooletuse põhimõtet intervjuu läbiviimisel. Nagu ETV peatoimetaja Tõemäegi, nõustus Tammerk, et Ringvaade tutvustab paljusid kultuurisündmusi teemaga seotud inimeste kaudu.

Vooglaid: Tammerk tõestab taas, et ta pole erapooletu

Vooglaiu sõnul näitab Tammerki vastus taas kord, et ERRi ajakirjanduseetika nõuniku ametikoht on sisuliselt mõttetu.

"Mis mõtet sel ametikohal on, kui eetikanõunik pidevalt ainult õigustab ERRi ebaeetilist käitumist, selle asemel, et anda faktidele ajakirjanduseetika põhimõtete valguses ausameelne hinnang? Kui eetikanõunik ei näe probleemi selles, et maksumaksjate raha kasutatakse soo- ja seksuaalidentiteedi hälvete propageerimiseks, kasutades selleks perverdist prostituudi abi, siis on midagi sügavalt valesti," toonitas ta.

Varem on Vooglaid süüdistanud ERRi perekonna mõiste omavolilises moonutamises. Tema sõnul "on juba ammu selge, et ERR ei pea kinni talle seadusega sätestatud kohustusest väärtustada eesti rahvuse kestmise tagatisi ja (selle esmase eeldusena) perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit ega austa ka iseendale seatud väärtusi, nagu usaldusväärsus, objektiivsus ja ausus – raske on mõelda ERR-ist kui perekonnal põhineva ühiskonnamudeli kaitsjast, kui selle juhtkonnal puudub üleüldse arusaam, mida perekond endast kujutab."

ERR rikub süstemaatiliselt oma seaduslikku kohustust väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit