Meie nutikas kaitsestrateegia. Veiko Vihuri karikatuur

Kuigi osa Euroopa liidritest, kelle seast on ehk kõige markantsemaks Prantsusmaa president Emmanuel Macron, mängivad jätkuvalt ideega saata oma väed Ukrainasse sõdima, lükkab enamik eurooplasi selle mõtte resoluutselt tagasi, nagu selgub Ungari mõttekoja äsja läbi viidud küsitlusest.

Kui 59 protsenti Euroopa Liidu kodanikest oleksid nõus võitlema oma riigi eest selle enda territooriumil, siis väljaspool oma riigi piire haaraks valitsuse käsul relva vaid veidi üle veerandi (27 protsenti) eurooplastest.

Mis puudutab ELi sõdurite saatmist Ukrainasse, siis Ungari mõttekoja Századvégi "Europe Project" nime kandnud küsitluse tulemuste kohaselt on ideele vastu 69% EL-i kodanikest. 

Riikide lõikes ületab kõigis EL-i liikmesriikides nende osakaal, kes on valmis oma riiki selle piirides relvaga kaitsma, nende osakaalu, kes seda ei sooviks. Kõrge valmisolek end oma riigi piirides relvaga kaitsta esineb küsitluse kohaselt Leedus (74 protsenti), Eestis (70 protsenti) ja Ungaris (70 protsenti).

Isikute osakaal, kes pooldavad relvastatud võitlust väljaspool oma riigi piire, ei ületa üheski Euroopa riigis 50 protsenti vastanutest, kusjuures ainsaks riigiks, kus neid kes oleks mõttega päri (46 protsenti), on rohkem kui neid, kes oleks mõttele vastu (28 protsenti), on Leedu. 

Saksamaal, kus avaliku arutelu keskmesse on hetkel tõusnud ajateenistuse võimalik taaskehtestamine, haaraks väljaspool oma riigi piire relva vaid 23 protsenti küsitletutest, samas kui kuus kümnest sakslasest (60 protsenti) hoiduksid sellest.  

Kõige resoluutsemalt on sõjategevuse vastu väljaspool oma riiki ungarlased (75 protsenti) ning austerlased ja belglased (mõlemad 66 protsenti).

Uuringus käsitleti ka küsimust Euroopa relvajõudude paigutamisest Ukrainasse. Rohkem kui kaks kolmandikku ELi vastanutest (69 protsenti) on antud kava vastu, samas kui 25 protsenti oleks sellega päri. 

Ungarlased (91 protsenti) ja bulgaarlased (86 protsenti) paistavad silma kahe rahvusena, kes on kõige kompromissitumalt vastu mõttele saata oma sõdurid Ukraina eest sõtta Venemaaga. 

Toimetas Adrian Bachmann