Piiritõke Prantsusmaa ja šveitsi piiril, Saint-Julien-en-Genevois alamprefektuuris, 10.05.2020. Foto: Scanpix

Ajal kui pea kõigi Euroopa Liidu riikide piirid on vähem või rohkem kinni, algatas Euroopa Komisjon Ühendkuningriigi vastu Schengeni reeglite rikkumismenetluse.

Ühendkuningriigi valitsusele saadeti ametlik pöördumine, milles teatatakse, et riigi vastu on algatatud seoses Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete vaba liikumise piiramisega rikkumismenetlus, vahendab Westmonster.

Euroopa Komisjoni kirjas seisab: "Ühendkuningriigi seadusandlus piirab Euroopa Liidu vaba liikumise seadustest kasusaajate hulka Ühendkuningriigis. Samuti piiratakse Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete võimalusi vaidlustada nende vaba liikumise piiramist puudutavaid administratiivseid otsuseid."

"Komisjon leiab selle tõttu, et Ühendkuningriik on rikkunud vaba liikumise direktiivi 2004/38/EC, Euroopa Liidu kodanike vaba liikumise reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu (TFEU) artikkel 21), töötajate vaba liikumise reegleid (TFEU artikkel 45) ja asutamisvabadust (TFEU artikkel 49)," jätkatakse pöördumises.

"Euroopa Liidu inimeste vaba liikumise seadus kehtib seni kuni Ühendkuningriik on [Brexiti] üleminekuperioodil jätkuvalt Euroopa Liidu liige," osutab Komisjon.

Komisjon kirjutab lisaks: "Ühendkuningriigi puudujäägid Euroopa Liidu vaba liikumise reeglite ülevõtmise ja rakendamise vallas ohustavad Euroopa Liidu kodanike õiguseid lahkumislepingu jõustumisel peale üleminekuperioodi."

"Nimetatud põhjustel otsustas Komisjon saata Ühendkuningriigile ametliku märkuse, mis on rikkumismenetluse protsessi esimene samm," lisatakse pöördumises.

Ühendkuningriigile anti Komisjoni poolt tubastatud rikkumiste kõrvaldamiseks aega neli kuud.

Ühendkuningriigi peaministri kõneisik teatas, et "me vaatame, mida Euroopa Liit öelda tahab ja me vastame pöördumisele ettenähtud ajal."

Toimetas Karol Kallas