Malta leiboristide (sotsiaaldemokraatide) eurokomissar Helena Dalli oma eurouuskeele kavaga 26.10.2021. Foto: Dalli Twitteri profiil

Euroopa Komisjoni Malta päritolu võrdsusvolinik Helena Dalli esitas oktoobri lõpus Komisjonile laiaulatusliku uuskeele kehtestamise kava, soovides muu hulgas ära keelata sõna "jõulud" kasutamise.

Ettepanekute hulgast leiab näiteks soovitused lõpetada pöördumiste "preili" või "proua" ("miss" ja "mrs") ja traditsiooniliste kristlike nimede, nagu "Johannes" ning "Maria" kasutamine, vahendab uudistekanal ReMix.

Dalli välja mõeldud uuskeele kehtestamise ettepanek kannab nime "Võrdsuse liit. Euroopa Komisjoni kaasava kommunikatsiooni juhised" (Union Of Equality. European Commission Guidelines for Inclusive Communication). Selles soovitati näiteks vältida sooliste oskussõnade kasutamist, nagu näiteks "töömees" (ing k "workmen" või "policemen"), mis tähendab, et ametlikes aruteludes oleks sooliste oskussõnade kasutamine keelatud, nagu ka inimeste kõnetamine ainult ühe sooga (mehed või naised). Kui inimene seda ise selgelt ei nõua, ei oleks lubatud kasutada ka pöördumisi nagu näiteks "preili" või "proua".

Ära taheti keelata ka konverentsidel kuulajaskonna poole pöördumine "prouad ja härrad". Lubatud oleks olnud "kallid kolleegid". Euroopa Komisjoni ettepanekud läksid isegi nii kaugele, et taheti ära keelata selliste lausete, nagu "tuli on inime(e)ste kõige tähtsam avastus" (fire is the greatest invention of man) kasutamine, mille asemel oleks pidanud ütlema "tuli on inimkonna kõige tähtsam avastus" (fire is the greatest invention of humanity). ["Man" tähendab inglise keeles nii meest kui inimest.]

Euroopa Komisjon kirjutas uuskeele ettepanekutes ka ette, et "tuleb hoiduda pidamast kõiki inimesi kristlasteks", millest johtub, et "kõik ei pea jõulupühi … me peame olema tundlikud selles osas, et inimestel on erinevad religioossed traditsioonid".

"Kaasava keele" ettepanekutega mindi isegi nii kaugele, et ära taheti keelata sõna "jõulud" kasutamine. Fraasi "jõulude aeg võib olla stressirohke" asemel kirjutatakse ette väljendi "pühadeaeg võib olla pingeline" kasutamine. Samuti nõuti, et Euroopa Liidu uuskeeles ei kasutataks üldiseid olukordi kirjeldades kristlikke nimesid – "Maria ja Johannes on rahvusvaheline paar" asemel peaks kasutama "Malika ja Julio on rahvusvaheline paar". 

Viidatud keelu juures on tegemist muuhulgas konkreetse inglise keelse "sõnamängu" vms vältimisega. "Christian names" tähendab inglise keeles nii "eesmesid" kui otse "kristlikke nimesid", ehk sellise väljendiga kaasneb kristlik taust, millele osutamist eurokomissar tahab vältida. Selle asemel soovitati kasutada väljendit/sõna "esimene nimi", või "eesnimi" (first name ja forename) Samuti soovitati mitte kasutada nimesid "mis on tüüpilised ühele religioonile", nagu seda on Maria ja Johannes.

Peale seda, kui Euroopa Komisjoni "Võrdsuse liidu" ettepanekutele sai küüned taha Itaalia päevaleht Il Giornale, puhkes selle peale korralik rahulolematuse torm ja selleks korraks sai Dalli "rünnak terve mõistuse vastu" vääritu ning naeruväärse lõpu. Dalli ettepaneku vastu võtsid sõna nii Vatikani ametiisikud, konservatiivsed poliitikud kui üks endine eurokomissar.

Vatikani riigisekretär kardinal Pietro Parolin leiab: "Loomulikult me teame, et Euroopa olemasolule ja identiteedile on kaasa aidanud mitmed allikad, kuid me ei saa eitada seda, et üks peamiseid panustajaid, kui mitte kõige tähtsam panustaja, on kristlus." 

Paraku pole Euroopa Liidu LGBTQ+ rahva ja sisserändajate meelse uuskeele kehtestamise kava siiski lõplikult maha maetud. Malta sotsialistliku valitsuse poolt ametisse pandud naiskomissar kirjutas sotsiaalmeedias: "Juhistes välja toodud kaasava kommunikatsiooni mõne näite osas avaldati muret, mis on tavaline, sest sellised juhised ei saa kunagi päriselt valmis (work in progress). Me vaatame need mured üle ja esitame juhiste täiendatud versiooni."   

Euroopa uuskeele kehtestamise kava on osa Eurokomisjoni ninamehe Ursula von der Leyeni "Võrdsuse liidu" kavast, millega soovitakse kindlustada, et "meie materjalides väärtustatakse ja tunnustatakse kõiki sõltumata nende (sotsiaalsest) soost (gender), rassilisest või rahvuslikust päritolust, religioonist või uskumustest, puudest, vanusest, või seksuaalsest sättumusest." 

Üks anonüümseks jääda sooviv Komisjoni kõrge ametnik kritiseeris samuti Dallit ja tema uuskeele kava. "Komissar Dalli kompenseerib oma totaalset mõjupuudust komissaride seas esitades "kaasvate juhiste" kübaratriki, millega dekonstrueeritakse kõige elementaarsemaid reegleid. Me oleme hullumas. Dalliga oleme me jõudnud sürrealismini."

Sarnaste soovitustega on välja tulnud nii Euroopa Parlament kui Euroopa Nõukogu, kuid näidete osas pole need olnud nii äärmuslikud. Nõukogu üllitas näiteks 2018. aasta jaanuaris juhised, milles utsitati inimesi kasutama "sooneutraalseid nimisõnu, millest ei saaks aru, kas konkreetses ametis või konkreetses rollis on mees, või naine".  

Toimetas Karol Kallas