Roberta Metsola Pilt: YouTube'i ekraanitõmmis

Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola pidas 24. märtsil Harvardi ülikooli tudengitele loengu, milles väitis, et Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide demokraatide poliitikad päästavad maailma kõigest halvast.

Toimetaja juhib tähelepanu, et üliõpilastele esitatud kõne ja selle ametlik kirjalik versioon üheselt ei kattu. Alljärgnevalt on välja toodud tema (videos näidatud) kõne olulisemad osad. Lõikude lõpus olevad sulgudes numbrid näitavad öeldu aega videos.

Metsola sõnul kujutab Euroopa Liidu ja demokraatide juhitud Ameerika Ühendriikide ideoloogia miljonite inimeste jaoks parimat olemasolevat vaadete süsteemi:

"Me peame saama aru, et miljonite inimeste jaoks tähendab Euroopa Liidu vaadete süsteem kõike. Euroopa [Liit] ei ole ainult sihtpunkt, see on elu- ja elamise viis." (ca 2:06)

Euroopa Parlamendi president tuletas halva sõnaga meelde president Donald Trumpi

"Selline usk [EL ja demokraatide vaadete süsteemi] on põhjuseks, et üle Atlandi ookeani ulatuvad suhted on pidanud vastu aja- ning mõne Ameerika Ühendriikide valitsuse põhjustatud katsumustele."

Ta väitis, et Euroopa Liit ja demokraatide Ameerika Ühendriigid on "säravad linnad mäe otsas":

"Ma andsin täna intervjuu ühele Ameerika Ühendriikide ajakirjanikule. Ideed Ameerika Ühendriikidest kui mäe otsas asuvast säravast linnast kasutas ta [sarkastilise] žestina. Kuid paljude inimeste jaoks üle maailma, kes elavad autokraatia varjus või vägivalla hirmus, pole Ameerika Ühendriigid, ega Euroopa Liit seda sära kaotanud. Me kipume unustama ära, et isegi täna elab väga palju inimesi üle maailma autokraatia tingimustes."  (2:54)  

Metsola pani ühte patta Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ja tänase Venemaa. Ta usub uude inimesse ja iganenud inimloomusest vabanenud inimkonda:

"Meie [Euroopa Liidu] liikmesriigid Kesk- ja Ida-Euroopas teavad, mis on Ukrainas kaalul. Nad pidid seda kannatama paljude põlvkondade jooksul. Meie võime murda sellise ajalootsükli ja saata ajalooraamatutesse relvastatud kallaletungid riikidele ning imperialismi, kuhu need kuuluvad."

Euroopa Parlamendi juhtisik andis oma kõnes mõista, et konservatiivide ja kristlaste inimväärikust austatakse Euroopa Liidus sama palju kui tähestikurahva (LGBTIQA+) ja moslemite oma. Metsola hinnangul saabub (maailma?) rahu ainult siis kui Ukraina võidab sõja Venemaa vastu. Rahu pole ilma Ukrainata ja Ukrainat ei ole kui Euroopa Liit ning Ameerika Ühendriigid seda ei relvasta ega ülal pea:

"Euroopa Liit on oma piirides suutnud ära hoida lahkhelid ja edendab oma kodanike huve nende tahet mitte alla surudes. EL on suutnud seda teha kaitstes kõigis liikmesriikides demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid ja austust inimväärikuse vastu. Lõppeesmärgiks peab olema alati rahu, kuid selleks, et seda saavutada, peab olema olemas Ukraina ja Ukrainat ei ole ilma meie toetuseta." (ca 7:10)

Edasisest Malta naispoliitiku, kes kuulub sealsesse kristlik-demokraatlikusse rahvuslaste parteisse, jutust võib aru saada, et läänemaailm vajab "juhitavat demokraatiat". Teine tema teksti tõlgendamise võimalus on, et demokraatia nõuab suuri ja andekaid juhte, nagu Ursula von der Leyen ja Joe Biden ning ilmselt tema ise:

"Kallid sõbrad – demokraatia nõuab pingutust, demokraatia nõuab julgust, demokraatia nõuab juhtimist ja juhtimist on vaja tormi, mida me kutsume mitmikkriisiks, üle elamiseks." (8:25)

Saareriigi rahvuslase hinnangul on tugeva maailmamajanduse vundamendiks "kasulik ja kaunis" mitmekesisus:

"Me kuuleme järjest vähem räägitavat sellest, kui kasulik ja kaunis on mitmekesisus. Me kuuleme rohkem petlikke minevikuihaluse jutte eluviiside koha, mille kohta meile meeldib mõelda, et need olid kunagi olemas. Lühidalt kokku võttes me soovime saada kasu tugevast maailmamajandusest, kuid ei ole valmis selle eest maksma." (10:44) 

Europoliitik süüdistas Euroopa konservatiive ja Ühendriikide vabariiklasi "identiteedipoliitikas" ning selles, et nad kasutavad võimule saamise eesmärgil ära inimloomuse kõige pimedama poole. Tema sõnul üritavad konservatiivid valede abil konstrueerida USA ja EL nomenklatuurist naisõiguslaste ideoloogiast tuntud "teise" kuju, mis on kõiges süüdi. Tema sõnul ei saa konservatiivid USA ja EL ees seisvate probleemide lahendamisega hakkama ning tahavad võimule saada ainult võimu enda pärast. Kui konservatiivid võimule saavad, siis kõik ilus hävib. Euroopast ja USAst peab saama taas maailma keskus ning positiivsete muutuste aluseks on ainult kompromissid ja mõõdukus. EL ja USA jaoks ei ole tähtis niivõrd majandus, kuivõrd "palju sügavam väärtuspõhine poliitika": 

"Käesoleval hetkel Euroopas ja siinpool Atlandi Ookeani [Põhja-Ameerikas] me näeme, et neid probleeme kasutatakse ära, et tuua tagasi identiteedipoliitika. [Metsola mõtleb selle all tõenäoliselt ainult rahvuslust; lugupidamist oma keelest, kultuurist ja riigist.] Selle näiteks on jõhkrad püüdlused võita valimisi rõhudes inimloomuse kõige halvemale osale. Väärteabe abil luuakse "teise" kuju, kelle kaela aetakse kõik hädad. 

Identiteedipoliitika teiseks näiteks on varju jääva eliidi kontseptsioon, mis väidetavalt valitseb Washington DC-d või Brüsselit. Tegemist on taktikaga, mis on sama vana kui poliitika ise. Sellise taktika eesmärgiks ei ole probleemide lahendamine ega inimeste elu pisut kergemaks ega turvalisemaks tegemine. See on vahend nende kätes, kellel ei ole vastuseid, kelle ainsaks eesmärgiks iseeneses on ainult võim.

Me peame sellisele narratiivile vastu seisma ja avaldama vastupanu. Vastasel juhul me näeme, kuidas meie ühiskonnad pöörduvad väärteabest ja usaldamatusest kütust ammutades iseenda vastu. 

Viidatud narratiivile vastu hakkamiseks peame me uuesti ehitama üles oma poliitilise maastiku keskpunkti ja tegema sellest taas üleilmsete positiivsete muutuste keskuse. Me teame, et kompromissid ja mõõdukus ei ole ajast ja arust vaadete süsteemid. Tõesti, need on ainsad lahendused, kuidas liikuda edasi.

Viimase kümne aasta jooksul Euroopa Liidu ees seisnud probleemidest oleme me väljunud ühtsematena. Olgu selleks rahanduskriis, pandeemia, Ukraina sõda, väljakutsed õigusriigi põhimõtetele, sisserändele, turvalisusele ja kaitsevõimele. Meie strateegiaks on suurem ühtsus, oma ressursside koondamine ja rohkem koostööd. Me peame liikuma edasi samas suunas. See ei tähenda, et Euroopas peavad kõik inimesed ja riigid olema ühesugused või selle poole püüdlema. Kaugel sellest. Me kõik oleme erinevad, kuid ometigi me usume, et meil kõigil peaksid olema samad võimalused, et meil kõigil läheb koos tegutsedes põhimõtteliselt paremini.

Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on planeedi kõige tugevamad majandused. Meie tõeline tugevus peitub faktis, et meie jaoks ei ole tähtis ainult majandus, vaid midagi palju sügavamat. Meil, mõlemal pool Atlandi ookeani, on ühine unistus, ühine vaade tulevikku. Me peame tugeva väärtuspõhise poliitika kaitseks tooma kuuldavale oma hääle, muidu ähvardab meid uppumine populismi. Kui me seda ei tee, siis me anname kütust juurde neile, kelle jaoks on ohtlik juba ainuüksi meie eluviisi olemasolu." (11:18)

Metsola pöördus lõpetuseks "uue põlvkonna" poole, pidades ennast selle osaks:

"Me peame tagama, et meie progressiusu demokraatiad suudavad vastata inimeste muredele, näidates inimestele käegakatsutavalt kui väärtuslik on demokraatia ja vabadus. Me peame tegema seda iga päev ja järjest paremini. 

Käes on aeg meie põlvkonnal haarata tõrvik enda kätte, kinnitada taas vajadust demokraatia järele ja selle väärtust ning näidata kui vajalikud on mitmepoolsed rahvusvahelised suhted. Ma olen veendunud, et me saame sellega hakkama."(ca 14:30)

Toimetas Karol Kallas