Euroopa liberaalse demokraatia kristlasi rõhuvale iseloomule viitas Euroopa parlamendi foorumil Poola Õiguse ja Õigluse (PiS) saadik Konrad Szymański. Ta märkis, et seoses nn diskrimineerimisivastase poliitikaga ja rõhumisega abordi muutmisele üleüldiseks õiguseks muutub lastevanemate, laste, arstide ja sotsiaaltöötajate südametunnistuse vabaduse kaitse pelgaks fiktsiooniks.

Saadik Konrad Szymański meenutas, et liberaalne demokraatia, mis triumfeeris Euroopas totalitarismi varemetel peale II Maailmasõda, põhineb kontseptsioonil sünnipärastest inimõigustest, mis kuuluvad inimloomusesse tema sündimise tõttu inimesena. Üleüldised inimõigused ei saa olla hääletamise objektiks. Nende üleüldine ja tingimusteta kehtivus on kinnitatud rahvusvahelistes lepingutes ja traktaatides. Nende õiguste hulka kuuluvad ka religioonivabadus ja südametunnistuse vabadus. Need on kinnitatud rahvusvahelises õiguses, nii ÜRO õigussüsteemis kui Euroopa Inimõiguste Konventsioonis.

Paradoksaalsel viisil just nimelt see liberaalne demokraatia hakkab kooskõlas oma arengusuunaga muutuma üheks neid vabadusi ohustavaks teguriks. Vastavalt Gudrun Kugleri uurimustele aastal 2009 deklareeris 84% Suurbritannias kirikus käivates inimestest, et neile tundub, et nende religioonivabadus on ohustatud. 82% kinnitas, et nende elu sekulariseerunud ühiskonnas on raske (Pollwatch, jaanuar 2009). Selsamal ajal 67% Prantsusmaa katoliiklasi deklareeris, et avalikud koolid ei austa nende laste religiooni- ja südametunnistuse vabadust (Shadow report on intolerance and discrimination against Christians In Europe 2005-2010).

Teiseks paradoksiks on fakt, et kõige sagedasemaks kristlaste diskrimineerimise põhjuseks on diskrimineerimisvastased seadused, mis üha suuremal määral keelavad traditsioonilist kristlikku õpetust homoseksuaalsusest. See on põhjuseks, miks katoliiklikke koole sunnitakse tööle võtma homoseksuaale või kristlikke lapsendamisagentuure osutama teenuseid homoseksuaalsetele paaridele.

Järgmiseks paradoksiks on fakt, et inimõigused, mis said seetõttu fikseeritud rahvusvahelises õiguses, et neid ei allutataks kohalikele poliitilistele tõlgendustele, on tänapäeval saanud ilma igasuguse demokraatliku kontrolli ja vastutuseta kohtute poolse suvalise tõlgenduse objektiks. „Liberaalne demokraatia võtab Euroopas kuju, mis muutub paljudele kristlastele rõhuvaks. Lastevanemate, laste, arstide, sotsiaaltöötajate südametunnistuse kaitse muutub seoses nn antidiskrimineerimispoliitikaga ja survega üleüldise abordiõiguse saavutamiseks fiktsiooniks", kinnitas Europarlamendi liige Poolast.

Konverentsi esimeses osas, mille raames võttis sõna saadik Konrad Szymański, esines ka tuntud ameerika jurist professor Jospeh Weiler New Yorgi Ülikoolist, kes esines ettekandega kristlaste diskrimineerimise ja sallimatuse kohta Euroopas. Seevastu Gudrun Kugler Euroopa Kristlaste Diskrimineerimise ja Sallimatuse Jälgimiskeskusest asukohaga Viinis esitas Keskuse raporti aastatest 2005-2010.

Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust (mis lubas religioossete sümbolite, sh risti paigaldamist avalikesse ruumidesse ja religioossete pühade pidamist itaalia koolides ja lasteaedades) kommenteeris saadik Konrad Szymański Katoliikliku Informatsiooniagentuuri jaoks järgmiselt: „See on väga hea uudis, Kohus võttis aru pähe."

Esmaallikas: KAI (katolicka Agentura Informacyjna)
Tõlgitud portaalist Christianitas.pl