Valitsus ei tohi mingil juhul leppida olukorraga, kus üks ministeeriumitest kühveldab perede, vanurite ja puudega inimeste arvelt homoühingutele maksumaksja taskust raha, tehes seda kõige tipuks veel seadust rikkudes, tõdevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi saates "Fookuses".   

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nimel esitas advokaadibüroo Leadell PILV Riigikontrollile pöördumise, mille eesmärgiks oli uurida homoühingute rahastamise seaduslikkust.

Eelmise nädala lõpus tuvastaski Riigikontroll, et Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingu, portaali "Feministeerium" haldava MTÜ Oma Tuba ja SA Eesti Inimõiguste Keskus rahastamine hasartmängumaksust laekunud rahast on olnud aastaid seadusevastane.

"Kokkuvõtvalt on Riigikontroll seisukohal, et kuigi võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine on Sotsiaalministeeriumi ülesanne, ei olnud ministeeriumi ettepanekul ja Hasartmängumaksu Nõukogu otsusel hasartmängumaksu laekumistest eespool nimetatud viiele projektile toetuste eraldamine kooskõlas hasartmängumaksu seadusega. Kui seadus näeb ette raha kasutamisel sihtotstarbe, tuleb sellest ka lähtuda," seisab Riigikontrolli avalduses.

Tekkinud olukorda ja selle tagajärgi kommenteerivad Markus Järvi ja Varro Vooglaid saates "Fookuses".

Vaadake lisa saatest!

Riigikontroll: Eesti LGBT Ühingu ja „Feministeeriumi" riiklik rahastamine on seadusevastane