Tervise Arengu Instituudi poolt edendatud ja sügavalt väärastunud eelkooliealiste laste vaimse pilastamise vastu peavad lapsevanemad ise jõuliselt reageerima. Tundke huvi ja jälgige, mida teie lastele lasteaedades ja koolides õpetatakse, toonitavad Varro Vooglaid ja Markus Järvi saates “Fookuses”.

2018. aastal valmis Tervise Arengu Instituudi (TAI) tellimusel üle saja leheküljeline õppematerjal, milles eelkooliealistele lastele mh propageeritakse väärastunud soorolle ja seksuaalseid kõrvalekaldeid. Õpik soovitab lasteaiakasvatajatel ümber lükata “võimalikult palju soolisi stereotüüpe” ning kasvatajatele sisendatakse võimalust, et nende rühmas võib juba varajases vanuses käia laps, “kes tunneb, et tema sünniga kaasnenud väline sugu ei ole temale sobilik.”

“See on suurepärane aeg probleemist rääkida ning tagada lapse rühmakaaslaste toetav ja mõistev suhtumine. Mõned inimesed võivad tunda, et nende keha ei ole nendele õige – nad tunnevad end tüdrukuna, kuigi neil on poisi kehaosad, või vastupidi. See võib olla väga segadust tekitav, mistõttu on väga oluline, et me toetaksime ja mõistaksime inimesi sellistena, nagu nad end tunnevad,” seisab õpikus soovitusena kirjas.

Naistearst Kai Pardi eestvedamisel sündinud õpiku üle on arutletud ka riigikogus ja avalikus meedias, kuna EKRE fraktsiooni liige Kert Kingo on esitanud terve rea kriitilisi päringuid justiitsministrile, teadus- ja haridusministrile, sotsiaalministrile ning rahvastikuministrile.

Teema võtavad saates “Fookuses” luubi alla ka Markus Järvi ja Varro Vooglaid, kelle hinnangul peavad sügavalt väärastunud eelkooliealiste laste vaimse pilastamise vastu reageerima eelkõige lapsevanemad ise.

“Tundke huvi ja jälgige, mida teie lastele lasteaedades ja koolides õpetatakse,” toonitavad saate autorid.

Kuulake lisa saatest!