Pole uudis, et maksumaksja rahastatud Eesti Rahvusringhääling teeb samasooliste suhete riiklikule tunnustamisele varjamatult “positiivset kommunikatsiooni”, ehkki peaks ühiskonda polariseerivates küsimustes käituma eriti vaoshoitult – kaks näidet sellest nädalast.

FOOKUSES:

Kolmapäeval, 11. jaanuaril, käsitleti ETV saates “Pealtnägija” samasooliste õigusi Islandil. ERRi portaalis avaldati selle kohta ka uudis pealkirjaga “”Pealtnägija”: 20 aastat kooseluseadust pole Islandil midagi hirmsat kaasa toonud”. Pealkiri võtab saatelõigu vaatenurga täpselt kokku. Sõna antakse ühele liberaalsele kirikuõpetajale, kahele “abiellunud” homoseksuaalile, kes kasvatavad poissi, ning endisele geiliidu presidendile Margret Pala Olafsdottirile, kes juhib täna lasteaedade ketti, kus poisse püütakse muuta “naiselikumaks” ja tüdrukuid “mehelikumaks”.

Saatelõigu lõpus jääb kõlama mõte, et kuigi Island on n-ö tolerantsuse poolest maailmas esirinnas, ei ole isegi seal antud “geidele” veel täielikult võrdseid õigusi – samasoolise partneriga koos elavaid “geisid” ei võeta doonoriks ning kirikuõpetajadki võivad keelduda nende paaripanemisest:

“Ehkki Islandi 63-liikmeline parlament toetas 2010. aastal samasooliste abielude seadustamist vastuhäälteta, on tänaseni jätkuvalt üks moment, kus kohalikud geid pole teiste ühiskonnaliikmetega veel võrdsed. Nimelt doonoriks samasoolise partneriga koos elavaid isikuid ei võeta. Samuti leidub saareriigi kirikuõpetajate seas neid, kes homosid paari panna ei taha. Ka seaduses on klausel, et homode laulatamine on vabatahtlik.”

Järgmisel päeval, 12. jaanuaril, avaldati ERRi uudisteportaalis iseenesest päevakajaline ülevaade ametist lahkuva USA presidendi Barack Obama õnnestumiste ja ebaõnnestumiste kohta. Väärib tähelepanu, et Obama õnnestumiste hulka loetakse liberaalne abieluseadus, täpsemalt USA ülemkohtu otsus 2015. aastast tõlgendada põhiseadust nii, et võrdsuse printsiibist lähtuvalt on õigus abielluda ka samasoolistel paaridel. Muuhulgas tsiteeritakse Obama sõnu “Armastus on armastus”. Jääb aga selgusetuks, miks peaks seda vastuolulisest ideoloogiast kantud muutust käsitlema õnnestumisena.

Illustratsioon ERR-i portaalis. Ekraanitõmmis

KOMMENTAAR:

Tegemist ei ole erandlike kajastustega Rahvusringhäälingus, mõne üksiku ajakirjaniku isikliku lähenemisega, vaid pigem selgelt vaadeldava tendentsiga. Mitmed ERRi ajakirjanikud on “homoseksuaalide õiguste” teemat käsitledes selgelt poole valinud, kuigi kõigi maksumaksjate poolt rahastatav riiklik meedia peaks ühiskonda polariseerivates küsimustes käituma iseäranis vaoshoitult. Rääkimata sellest, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all ning selle õõnestamine homo- ja soo(tuse)ideoloogia levitamise abil on vastuolus meie põhiseaduslike väärtustega.

Vanasti oleks taolist järjepidevat ühekülgset kajastust saatest saatesse ja artiklist artiklisse nimetatud propagandaks. Tänapäeval kasutatakse peenemat terminit – “positiivne kommunikatsioon”. Antud juhul on see eriti tabav, sest homoseksuaalsetele suhetele luuakse teadlikult ja sihikindlalt positiivset kuvandit ning vahendatakse seda erinevate kanalite ja formaatide kaudu.